Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Népegészségügyi termékadó


  Jövedéki Adó

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  EMCS változások 2011. július 18.-től.

Az adóraktári engedélyesek, illetve a Közösségbe adózottan kiszállított jövedéki termékek után adó-visszaigénylési jogosultságot érvényesítő gazdálkodók esetében az EMCS rendszerbe kötelező érvénnyel teljesítendő elektronikus adatszolgáltatást érintően újabb változások lépnek életbe az EKO-t illetően.

Az adatszolgáltatás új funkcióval egészül ki, ami a hibásan teljesített okmányadatok javítását teszi lehetővé.

Ebben az esetben kötelező elem a javított egyszerűsített kísérő okmány (EKO) adminisztratív hivatkozási kódjának (AHK) rögzítése az adatokban (előzmény okmányazonosító)

Az adatszolgáltatás új elemekkel is kiegészül:
- rendeltetési ország kódja
- jövedéki termék mennyiségi egysége

Az EKO adatokban jelölni kell majd a rendeltetési ország kódját nyilvánvalóan annak érdekében, hogy a rendszer megállapíthassa, hogy az alkalmazott mennyiségi egység helyesen került-e feltüntetésre az adott tagállamban érvényes adóalap megállapítása céljából.

"HU" érték rögzítése esetén minden esetben a jövedéki törvényben megállapított és a hatályos fajtakódhoz rendelt - az adó alapjaként meghatározott - mennyiséget és mennyiségi egységet kötelező alkalmazni.

az adó alapja:
- ásványolaj esetében: ezer kg vagy ezer liter (MAL)
- alkoholtermék: abszolút hektoliter (AHL/HPA)
- bor, pezsgő, köztes alkoholtermék: hektoliter (HL)
- sör: hektoliter Balling (HLB) vagy hektoliterfok (HLF)
- dohánygyártmány: ezer szál vagy kilogramm

  EMCS változások 2011. január 1.-től.

Valamennyi tagállam számára egyformán kötelezővé válik az adófelfüggesztéssel indított szállítmány esetében az EMCS rendszerben kiállított elektronikus termékkísérő okmány (eTKO) alkalmazása. A papíralapú okmányok valamennyi tagállamban véglegesen megszűnnek, azokat tovább alkalmazni nem lehet. Az eTKO-val indított szállítmányokat valamennyi címzettnek (bevont gazdálkodói körnek) elektronikus módon kell visszaigazolni.

Magyarországon 2010. április 1-jétől az adóraktárak, bejegyzett feladók és keretengedélyesek részére kötelező az adófelfüggesztéssel indított szállítmányokra az eTKO alkalmazása mind belföldi relációban, mind a külkereskedelmi ügyletek során.

A 92/12 EGK irányelv lehetőséget adott a tagállamok számára az eTKO alkalmazásának fokozatos bevezetésére, ám ez az átmeneti időszak – a 2719/92 EK rendelet hatályon kívül helyezésével – januártól megszűnik, így valamennyi tagállamban a meghatározott gazdálkodói körre egyformán kötelező az EMCS rendszer követelményeinek való teljes megfelelés. Ebből adódóan a papír alapú TKO-val (AAD-vel) jövedéki termék nem szállítható.

Gyakorlati szempontból problémát jelen, hogy a tagállamok között egyes termékkategóriák jövedéki szempontú kezelése nem egységes. Az ebből adódó problémák elsődlegesen a keretengedélyes gazdálkodói kört érintik elsősorban, mivel az eTKO alkalmazásához tagállami szinten szükséges engedélyszámuk a SEED rendszerben nem, csak a nemzeti alrendszerben szerepel. Ebből adódóan részükre eTKO kiállítása külföldi feladó részéről nem lehetséges.

A valamennyi tagállamban egyformán bevezetendő EMCS rendszer miatt az eTKO-val feladott szállítmányok esetében valamennyi magyarországi címzettnek képesnek kell lennie az okmány elektronikus visszaigazolására. Emiatt azon gazdálkodók, akik 2010. év során papíralapú okmánnyal fogadták a szállítmányokat más tagállamból 2011.-től erre nem lesz lehetőségük – ezért szoftveresen a KKK2, illetve ÁNYK űrlapok alkalmazásával – csatlakozniuk kell az EMCS rendszerhez a visszaigazolások teljesítése érdekében.
Visszaigazolásra vonatkozó szabályok változása.

A visszaigazolásra vonatkozó elektronikus üzenetet (IE818) 2011. január 1-jétől bővíteni kell a magyar nemzeti kiegészítő adatokkal. Az üzenetben (visszaigazolásban) tételsoronként alkalmazni kell a fogadott termék hatályos fajtakódját és a Jöt. szerinti vámtarifaszámát. Erre vonatkozóan a jelenleg alkalmazott ÁNYK űrlapok, illetve a KKK2 rendszerben alkalmazott szoftveres megoldások frissítésre kerülnek.

Január 1-jétől a tételsoronkénti visszaigazolásokkal kiegészített HU818M (nemzeti átvételi elismervény) üzenetet kell alkalmazni. A nemzeti kiegészítésekkel módosított elektronikus üzenetből a magyar nemzeti alrendszer az adatokat leveszi így a feladó, illetve a kiállító csak az időbélyegzővel ellátott és már megismert – uniós szinten egységesen alkalmazott és értelmezett – IE818 üzenetet kapja vissza.
Exportra vonatkozó gyakorlati változások.

Az adófelfüggesztéssel indított szállítmányok esetében a jövő évtől lehetőség nyílik a harmadik országba irányuló export eljárások esetében más tagállam vámhatóságánál történő kiviteli kérelem benyújtására, illetve az eTKO tagállamok közötti ilyen jellegű alkalmazására. Ebben az esetben az eTKO-n a más tagállamba kiviteli vámkezelést végző vámhivatalának kódját kell alkalmazni.

Külföldi vámhivatalhoz EMCS-ben továbbított szállítmány esetén is megvalósul a vám- és jövedéki rendszer általi keresztellenőrzése, ezért a vámeljárás eredményéről szóló IE829, IE839 üzenetek adatai némileg megváltoznak.
Az egyszerűsített kísérő okmányok (EKO) EMCS-be integrálása.

A jogszabály által elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodói kör (adóraktárak) esetében az EKO-k vonatkozásában a PM tájékoztató alapján alkalmazott struktúrával a KEA (közvetlen elektronikus adatkapcsolati rendszerben) teljesített adatszolgáltatás megszűntetésre kerül, helyette az adatszolgáltatást az EMCS nemzeti alrendszerében kell teljesíteni.

A papír alapú EKO kötelező alkalmazását a 3649/92/ EGK rendeletet írja elő, ezért az nem szűnik meg, az adatszolgáltatás az okmány kötelező kiállítását, illetve annak formátumát nem helyettesíti, nem váltja fel, így a nyomtatott formát a szabadforgalomba bocsátáskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően továbbra is alkalmazni kell.

A gazdálkodók az okmányok azonosítására választhatják az előzetesen kért saját sorszámtartomány alkalmazását, illetve az EMCS által kiadott adminisztratív hivatkozási kóddal (AHK) történő azonosítási módot. Az okmányt a gazdálkodó által választott módon kiadott sorszám azonosítja.

A jogszabály által kötelezett adóraktárak az adatszolgáltatást teljesíthetik közvetlen szoftveres kapcsolatban a KKK2 kommunikációs csatornán, illetve Ügyfélkapun az ÁNYK nyomtatványkitöltő program alkalmazásával.

Az adatszolgáltatásban az EKO adattartalmát a VPOP által publikált adatstruktúrával felépített HU815E üzenetben kell teljesíteni. Az EMCS nemzeti alrendszer által ellenőrzött adatok alapján az elfogadásra került, megfelelő adattartalmú EKO-t a rendszer
üzenetben igazolja vissza.

A különbség az eTKO-hoz képest, hogy az EKO elektronikus kiállításának nincs visszaigazolása, így 818 típusú üzenetek nem keletkeznek.

A KEA rendszerben küldött adatszolgáltatással ellentétben az EMCS rendszerben teljesített EKO adatszolgáltatás esetében lehetőség nyílik a sztornózásra. Ehhez HU810E üzenetet kell a rendszer számára küldeni. Az adat törlésére csak a szállítmány indítása előtt van lehetőség.

Az üzenetek végleges struktúrája kialakítás alatt áll, azok megismerésére november folyamán nyílik lehetőség.

A BOVA Consulting Kft. tanácsadó cégként ezen területen is szakszerú jövedéki tanácsadással és jövedéki ügyintézéssel készséggel áll Partberei rendelkezésére.

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting