Hírek

Termékdíj

Jövedéki Adó

Adó-, Számvitel


  Környezetvédelmi termékdíj

Termékdíj Átvállalás 2013

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Jövedéki Adó

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Környezetvédelmi Termékdíj híreink

  2013. december 2.

2013. november 29-én kihirdették a Magyar Közlöny 199. számában az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvényt. A T/12792. számú törvényjavaslattal a parlament elé került indítvány környezetvédelmi termékdíjat érintő szakaszai szinte változtatás nélkül látnak napvilágot:

- A termékdíj kötelezettséget érintő szabályok ("termékdíj kötelezettség keletkezése"; "nem keletkezik termékdíj kötelezettség") ezentúl nem szétszórtan jelennek meg a törvényben, hanem egységesen az általános szabályok között kerültek felsorolásra.

- Megváltozik a kereskedelmi csomagolószer kategóriába tartozó termékkör: a kereskedelmi csomagolás létrehozására alkalmas csomagolóanyagokra az eddigi 60 Ft/kg helyett 42 Ft/kg környezetvédelmi termékdíjat kell csak fizetni, viszont az italtermékek kereskedelmi csomagolására kerülő PVC címkék szintén a kereskedelmi csomagolószerek díjtételével adóznak.

- 2014. január 1-től a termékdíj szabályozásban a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak helyett a tavaly beiktatott hulladékról szóló törvény fogalmait kell alkalmazni.

- Fogalommódosítással megváltozik a csomagolás, a forgalomba hozatal és a reklámhordozó papír definíciója. A változások miatt bővül a reklámhordozó papír kategóriába tartozó termékek köre a nyomtatott képeslap, az üdvözlő- és más hasonló kártya (névjegykártya nem), a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter kategóriába sorolható termékekkel, ha azok megfelelnek a jogszabály további feltételeinek.

- Egy új jogintézmény jelenik meg a szabályozásban 2014. július 1-től: a termékdíj raktári rendszer. Az engedélyhez kötött termékdíj raktárba az engedély birtokosa termékdíj nélkül tárolhat be termékdíjköteles terméket:
- kereskedelmi termékdíj raktárba csak eredeti kötelezettől vagy átvállalótól beszerzett;
- ipari termékdíj raktárba a már forgalomba hozott és megfizetett termékdíj státusszal rendelkező termékek is bekerülhetnek. Az engedélyes által végzett műveletet követően (gyártás, tárolás, stb.) kibocsátott termékdíjköteles termék hasonló paraméterekkel adózik, mintha az eredeti kötelezettől kerülne forgalomba.
A rendszer bevezetésével azokat a hiányosságokat próbálják meg kiküszöbölni, ami a szűkös átvállalási lehetőségek miatt jobb esetben felesleges termékdíj fizetést - majd azt követő visszaigénylést - okozott, rosszabb esetben adott tevékenységgel foglalkozóknál versenyhátrányból eredő kárral járt.
Az engedélyezésre vonatkozó előírások a végrehajtási rendeletben lesznek részletezve.

- Megváltoznak a bejelentésre vonatkozó előírások: a készletre vételre történő áttérést tárgyév január 31. napjáig lehet megtenni. A készletre vételezésre áttérőknek a leltárkészletre vonatkozó termékdíj fizetési kötelezettségüknek nem külön bevalláson kell ezután eleget tenniük hanem a tárgyévi első negyedévi bevallásban, továbbá az újonnan kötelezetté válók tevékenységük megkezdésétől alkalmazhatják a készletre vétellel történő termékdíj fizetési szabályokat.

- A termékdíj átalányt választók visszaigénylésre vonatkozó számlazáradékot nem tüntethetnek fel a kibocsátott számláikon, az így megfizetett termékdíj visszaigénylését is tiltja a törvény.

- Az átvállalási lehetőségek kibővülnek az export esetében: az eredeti kötelezett és az exportőr közé kereskedelmi célú átvállaló is beékelődhet az értékesítői láncolatba, viszont a jogalkotó azt nem veszi figyelembe, hogy az export célú átvállalás bármely termékdíjköteles termék-kategóriára alkalmazható, a kereskedelmi jellegű átvállalás kizárólag a csomagolószereknél működhet.

- A legtöbb változás az újrahasználható csomagolószereket érinti. Az újrahasználható csomagolószerek bérbeadójának nem kell termékdíjat fizetnie az újrahasználatra történő bérbeadáskor, ha a bérleti rendszer alkalmazását a környezetvédelmi hatóság engedélyezte. Ezen kívül az újrahasználható raklapokat a beszerzést követő egy éven át csomagolásra felhasználónak sem keletkezne termékdíj kötelezettsége.

- Az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába 2014. január 1-től csak olyan csomagolószer vehető fel, amely alkalmas - az MSZ EN 13429:2004 Csomagolás - Újrahasználat szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján - a csomagolásra történő többszöri felhasználásra.

- A visszaigénylési lehetőségeknél új jogcím jelenik meg : a növényvédőszerrel szennyezett csomagolószerek után a hulladékkezelést szervező felé igazoltan megfizetett szolgáltatási díj is visszaigényelhetővé válik.

- Újra pontosították az OHÜ feladatait meghatározó előírásokat, az OHÜ által kiírt közbeszerzési eljárások is gyorsabbak lesznek az eljárási rend megváltoztatásával.

  2013. október 19.

A T/12792. számú törvényjavaslattal 2013. október 18-án a Nemzetgazdasági Miniszter a Parlament elé terjesztette a 2014. évre vonatkozó adótörvény-módosító csomagot, melynek 222.§ - 245.§ közötti szakaszaiban ismerhetjük meg a környezetvédelmi termékdíj törvényt érintő jövőbeni elképzeléseket.

Az évközben megjelent hírekkel ellentétben 2014-től nem emelkednének a környezetvédelmi termékdíj tételek valamint nem vonnának be a termékdíjköteles termékek körébe gumiipar termékeket sem.

Az indítvány által pontosítanák a hulladékról szóló törvény miatti hivatkozásokat és fogalmakat, valamint újrafogalmazásra kerülnének azok a jogszabályi fogalom-meghatározások is melyek a termékdíj kötelezettség megállapítása során alapvetőek, de az eddigi szövegezésük a gazdasági élet egy-egy szeleténél a jogalkalmazók részéről is megválaszolhatatlan kérdéseket vetett fel.

A kereskedelmi csomagolások közé sorolná 2014-től a jogalkotó az italtermékekre felhasznált polivinilklorid műanyagból készült címkéket: valószínűleg ezzel próbálnák visszaszorítani - az egészségkárosító hatású és harmadik legnagyobb mennyiségben gyártott szintetikus polimer - a PVC alkalmazását, mivel azok az italtermék palackjának újrahasznosítását nehezítik.

Teljesen új fogalomként jelenne meg a szabályozásban a termékdíj raktár jogintézménye, melyet ismereteink szerint a minisztérium mellett a NAV és a szakmai képviselet is támogatott. A jelenleg kialakított átvállalási rendszer kereskedelemmel foglalkozó gazdálkodókat, speciális termékeket készítő gyártókat felesleges termékdíj fizetésre és visszaigénylésre kényszerítette vagy tevékenységüket nehezítette, mivel az átvállalás lehetősége (termékdíj nélküli adás-vétel) csak meghatározott gazdasági eseményekre volt biztosított. A kereskedelmi termékdíj raktár és az ipari termékdíj raktár bevezetése ebből a szempontból jelentős könnyítésnek tekinthető, mivel ennek birtokában fenti problémák megszűnnének. A termékdíj raktár üzemeltetését szigorú feltételekhez és engedélyhez kötnék ezért a jogszabály erre vonatkozó rendelkezései csak 2014. július 1-től lépnének hatályba, 2015. június 1-től pedig kötelezővé tennék számukra termékdíj ügyintéző megbízását vagy alkalmazását is.
Fentieken túlmenően az export jellegű átvállalási lehetőségek kibővülnének azzal, hogy a kötelezett és az exportőr közé kereskedelmi célú átvállaló is beékelődhet az értékesítői láncolatba.

Szintén további enyhítések jelentek meg az újrahasználható csomagolószerek esetében: a bérleti rendszerben használt újrahasználható csomagolószerek bérbeadójának nem kellene termékdíjat fizetnie az újrahasználatra történő bérbeadáskor, ha a bérleti rendszer alkalmazását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi. Emellett az újrahasználható raklapokat a beszerzést követő egy éven át csomagolásra felhasználónak sem keletkezne termékdíj kötelezettsége.
Egyidejűleg konkretizálnák az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba történő felvételének szabályrendszerét is.

A készletre vételezési előírások megváltoztatásával az erre áttérőknek a leltárkészletre vonatkozó termékdíj fizetési kötelezettségüknek nem külön bevalláson kellene eleget tenniük hanem a tárgyévi első negyedévi bevallásban, továbbá az újonnan kötelezetté válók tevékenységük megkezdésétől alkalmazhatják a készletre vétellel történő termékdíj fizetési szabályokat.

Kibővülne a visszaigénylési lehetőségek köre azzal, hogy a növényvédőszerrel szennyezett csomagolószerek után a hulladékkezelést szervező felé igazoltan megfizetett szolgáltatási díj is visszaigényelhetővé válna.

Pontosítanák az OHÜ feladatait meghatározó előírásokat, az OHÜ által kiírt közbeszerzési eljárások rövidebb időn belül lezajlanának az erre vonatkozó határidők és az eljárási rend megváltoztatásával.

Az indítvánnyal kapcsolatos fejleményeket a továbbiakban is figyelemmel kísérjük, a jogszabály kihirdetését követően a hatályba lépő rendelkezéseket híreink között közzétesszük.

  2013. június 28.

A Magyar Közlöny 108-as számában megjelent az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXV. törvény módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényt. A módosítás kizárólag az egyéni hulladékkezelés fogalmát érinti: pontosították, hogy a kötelezetti kör általi gyűjtés kitől történhet (az eddigi magánszemély vevő helyett végfelhasználó vevő szerepel a meghatározásban), ezen kívül a hatályba lépést követően hajléktalan-ellátó szervezeten vagy intézményen keresztül is történhet a termékdíjköteles termék hulladékának a begyűjtése.

Az új fogalom szerinti szabályokat 2013. június 28-tól kell alkalmazni.

  2013. május 13.

A Magyar Közlöny 2013. évi 75. számában megjelent a 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet, mely módosítja a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet. A 2013. június 1-től hatályos rendelkezések:

- tartalmazzák a 2013. január 1-től érvényes átvállalási szabályok miatt hiányzó pénzügyi státuszkódokat (CsK kódok 4-5 karaktere) illetve megszűnik a termékdíj előleg visszaigényléséhez tartozó státuszkód. Ezen kívül a termék anyagát jelölő kódok közül megváltozott a 08-as és a 99-es kódhoz tartozó megnevezések szövege;

- pontosították a gyártási selejt, hulladék keletkezése kapcsán felmerülő termékdíj kötelezettségre vonatkozó előírásokat;

- az átvállalási szerződésekben az átvállalással érintett termékek CsK kódjának kizárólag az első három karakterét kell feltüntetni

- megváltoztatják a nyilatkozat alapján termékdíj nélkül értékesített csomagolószerekről kiállított számlán alkalmazandó számlazáradékok szövegét (azonban a csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén is kötelező lesz a záradékot feltüntetni), illetve a számlazáradékolási kötelezettség már nem csak az első belföldi forgalmazóra hanem a csomagolószer kötelezettjeire vonatkozik. Megváltozik az átvállalás során alkalmazandó számlazáradék szövege is: a későbbiek során az átvállalás alpontját is fel kell tüntetni a záradékban;

- kiemelik a Csomagolószer Katalógusból azokat a termékeket, melyek annak ellenére tartoztak a termékdíj törvény hatálya alá, hogy azokból - gazdasági vagy egyéb technológiai okból - csomagolást nem készítenek (pl. építési, elektrotechnikai, bútoripari műanyag fóliák; műanyag hulladék-gyűjtőedény; elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, megújuló forrásból készült és biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák; bútoripari és ruhaipari papíráruk; szűrőpapírok, sütőpapírok, pénztárgép szalag; ruhaipari, járműipari, építési, bútoripari textiltermékek, geotextília, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű áru zsinórtermékek, árvízvédelmi homokzsák textíliából; elektrotechnikai alufóliák).
A csomagolószer katalógusban a Kombinált Nómenklatúra 2010. január 1-jén hatályos vámtarifaszáma számait kell alkalmazni;

- az újrahasználható csomagolószerek bejelentése során a bejelentő nem jelölhet meg nyilvántartásba vételi időpontot.

Nem került bele a jogszabályba az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételére vonatkozó azon rendelkezés, mellyel a felvenni kívánt újrahasználható csomagolószert visszamenőlegesen is be lehetett volna jelenteni. Ezen kívül a jogalkotó elállt azon szándékától is, amivel a termékdíj átvállalók számára részletesebb adatszolgáltatást írt volna elő a negyedéves bevallások során.

  2013. február 18.

A Vidékfejlesztési Minisztérium közzétette a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet módosításáról szóló rendelet tervezetét.

A javaslat orvosolná a legutóbbi törvénymódosítás kapcsán a végrehajtási rendeletben keletkezett hiányosságokat és megváltozna a kötelezően alkalmazandó számlazáradék is néhány esetben. A termékdíj átvállalók számára készletadatok szerinti nyilvántartást és részletesebb adatszolgáltatást írnának elő, amely az eddigi adminisztrációs kötelezettségeket jelentősen megnövelné.

Kedvező változásként értelmezhető az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartását érintő javaslat, miáltal nem az OKTVF döntésén múlna, hogy a felvenni kívánt újrahasználható csomagolószert mely dátumtól kezdődően venné nyilvántartásba, viszont tárgyévet megelőző időpont nem lenne megjelölhető.

A Csomagolószer Katalógus megváltoztatásával kikerülnének azok a termékek a jogszabály hatálya alól melyek nem alkalmasak vagy amelyeket nem alkalmaznak csomagolási célra.

Az adminisztráció növelését érintő javaslatok kapcsán megkereséssel éltünk a Vidékfejlesztési Minisztérium felé és kértük azoknak a tervezetből történő törlését.

  2013. február 14.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hatásköri változások miatt új elektronikusan kitölthető nyomtatványokat rendszeresített a termékdíj bevallások benyújtására. A 12KTBEV innen letölthető.

  2012. december 18.

A tegnapi nap során kihirdették a termékdíj törvény végrehajtási rendeletének módosítását. A változásokat a 171. számú Magyar Közlönyben megjelent "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet" tartalmazza.
A rendelet "saláta" jellegű, a termékdíj szakterületet érintő szakaszok a 39.§ - 43.§-ok valamint a 4-5. számú mellékletek alatt találhatóak, melyek az alábbi változásokat tartalmazzák:

- A hatályba lépést követően - 2013. január 1-től - bejelentést kizárólag elektronikus úton fogad be a NAV (2012. év végéig az első bejelentés alkalmával és a meghatalmazott képviselő bejelentése során lehetőséget biztosított a jogalkotó papír alapú okmány benyújtására).

- Mivel jövőre a termékdíj törvény szerint az adóhatósághoz kerül a NAV-on belül a termékdíj szakterület, így ezen változások a rendeletben is megjelennek: az átvállalási szerződések bejelentése, a bevallási, bejelentkezési, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az adóhatóság felé történik, melyhez teljesen új bejelentési és bevallási nyomtatványokat vezetnek be.

- Pontosították az átvállalási szerződés kötelező tartalmi elemeit, viszont így a jogszabályban néhány adat duplikáltan jelenik meg.

- Fentiekhez hasonlóan pontosították a termékdíj visszaigénylés során alkalmazandó nyilvántartás gazdálkodóra vonatkozó adatait.

- A VPID szám alkalmazása a teljes termékdíj szabályozásból kikerül, helyette minden esetben adószámot kell alkalmazni.

A jogalkotó figyelmét sajnos elkerülte, hogy az átvállalási jogcímek megváltozása miatt a Csomagolószer Katalógus CsK kódjait is módosítani kellett volna, ami a jogszabályból kimaradt. Így az új átvállalási lehetőségek jogcímkódjait a rendelet nem követi.

  2012. november 30.

A 159. számú Magyar Közlönyben 2012. november 29-én kihirdetett egyes adótörvények módosításáról szóló CLXXVIII. számú törvény több ponton módosítja a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvényt.

A változások alapján 2013. január 1-től a szakterület adóztatási feladait a vámhatóságtól az állami adóhatóság veszi át. Átmeneti szabályként a 2013. január 1-ét megelőző időszakra vonatkozó környezetvédelmi termékdíj bevallásokat - a pótlólag benyújtott bevallásokat és az önellenőrzéseket is - 2013. február 14-ig a vámhatósághoz kell benyújtani, valamint a vámhatóság által 2012. december 31-ig megkezdett adóellenőrzéseket az adóhatóság fogja befejezni. A vámhatóság ellenőreinek feladatul hagyták a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket, ezen kívül közreműködhetnek az operatív helyszíni ellenőrzésekben és az állandó felügyelettel járó vizsgálatoknál is. A vámosok vizsgálhatják továbbá az OHÜ által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások teljesülését az OHÜ által már kifizetett ügyleteknél.
Mivel az adóhatóság nyilvántartásában az adózók adószám alapján vannak nyilvántartva, így a VPID szám szerinti nyilvántartásuk megszűnik.

A termékdíj szabályozás legfontosabb változása, hogy 2013-tól bővülnek a termékdíj átvállalásának szabályai. Az új szabályok értelmében az átvállalói láncba beléphetnek a kötelezetti körrel közvetlen vásárlói kapcsolatban álló kereskedők. A megváltozott átvállalási lehetőségek részleteivel Termékdíj Átvállalásról szóló weboldalunkon lehet megismerkedni.

A kihirdetett törvénymódosító csomag nem tartalmaz rendelkezést a termékdíj tételeinek változásairól, így az érintett kötelezetti kör 2013-ban is a korábbi díjtételekkel tud kalkulálni.

A termékdíj törvényből törölték a termékdíj ügyintézőre vonatkozó képviseleti szabályokat, ezentúl a módosított Art. képviseletre vonatkozó rendelkezései biztosítanak lehetőséget környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben a termékdíj ügyintézők képviselőként történő alkalmazására.

A változások alapján nyitott kérdés marad, hogy a VPID szám alkalmazása teljesen megszűnik-e a termékdíj szabályozásban, változnak-e az eddig alkalmazott termékdíjas nyomtatványok, valamint a termékdíj átvállalási lehetőségeinek megváltozása a CsK kódok milyen változásait hozzák, melyekre választ csak a vonatkozó végrehajtási rendelet módosítása adna.

  2012. október 12.

A Nemzetgazdasági Miniszter által 2012. október 12-én a Parlament elé terjesztett T/8750. számú, egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatának XIII. Fejezete módosítja a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvény néhány rendelkezését.
Elfogadása esetén, a -én életbe lépő szabályok szerint a környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó adóztatási feladatok a vámhatóságtól az állami adóhatóság hatáskörébe kerülnek, megszűnne a VPID azonosító szám kötelező használata is az adóhatóság nyilvántartái szintjén. A vámhatóság ellenőrei egyedül a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat látnák el, továbbá az operatív helyszíni ellenőrzésekben és az állandó felügyelettel járó vizsgálatoknál működhetnének közre. Ennek keretében vizsgálhatnák az OHÜ által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások teljesülését a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladék előkezelésétől kezdve a feldolgozáson, ártalmatlanításon túl a hasznosításig, előtérbe helyezve azon gazdálkodókat akiknek az OHÜ már teljesített kifizetést.

A jogszabályból törölnék a termékdíj ügyintézőre vonatkozó képviseleti szabályokat, azonban ez a módosított Art-ben megjelenne.

Mivel a környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó feladatai jelentősen csökkennének a vámhatóság feladatai, vélelmezhetően az egyéni hulladékkezelés teljesítését választók és a velük szerződött hulladékkezelők növekvő ellenőrzésekre számíthatnak a jogszabály változatlan szöveggel történő elfogadása esetén.

A módosító javaslat nem tartalmaz rendelkezést a termékdíjköteles termékek körének változására valamint a termékdíj tételek növekedésére vonatkozóan. Az indítvánnyal kapcsolatos változásokat a későbbiek folyamán is figyelemmel kísérjük, elfogadása esetén a hatályba lépő rendelkezéseket híreink között publikáljuk.

  2012. szeptember 10.

A Magyar Közlöny 2012 évi 117-es számában 2012. szeptember 7-én kihirdették a 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet módosítását. A 2012. szeptember 8-i hatályba lépést követően a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosítása után visszaigényelhető környezetvédelmi termékdíj kiutalása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatásköre alá tartozik. A hatályba léptető 251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet a Vhr. 6. számú mellékletét is átírta, így az egyéb kőolajtermékek hasznosítása során a visszaigényelhető termékdíj összegében nem lesz különbség a hasznosítás jellege alapján: a változást megelőzően az energetikai célú hasznosítás esetén fele akkora összegű visszaigénylésre volt lehetőség mint az anyagában történő hasznosítás esetén. Ezt követően az anyagában történő hasznosítás szerinti termékdíj visszaigénylésre van lehetőség energetikai célú (pl.: égetés) hasznosítás igénybevétele során.

  2012. augusztus 21.

A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosítása után visszaigényelhető környezetvédelmi termékdíj kiutalásának intézését is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe utalná a www.kormany.hu oldalon megjelent előterjesztés, mely a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet módosítaná. 2012. január 1-től bevezetett szabályozás értelmében a visszaigénylés ügyintézése a NAV-nál történik, de a kifizetést a Vidékfejlesztési Minisztérium teljesítette. A módosító indítvány magyarázó szövege szerint amennyiben az előterjesztés kihirdetésre kerülne, akkor itt is megvalósulhatna az egyablakos ügyintézés így az érintettek hamarabb hozzájuthatnak a visszajáró összeghez.

  2012. június 5.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség leterheltségének következtében az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele jelentősen elhúzódik, ami miatt az érintett gazdálkodói kör termékdíj kiadásai jelentősen növekedhetnek. A probléma kapcsán beadvánnyal fordultunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.
Az arra kapott állásfoglalás szerződött partnereink részére a mai naptól kezdve elérhető.

  2012. március 26.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal publikálta a 2012. évben alkalmazandó termékdíj bevallási nyomtatványt. A KT12BEV innen letölthető.

  2012. január 2.

A Magyar Közlöny 163. számában 2011. december 29-én megjelent a 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtási rendelete, a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. A jogszabály tartalmazza

-   a termékdíjköteles csomagolószerek katalógusát, a "Csomagolószer Katalógus"-t;
-   a bejelentés, bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány adatait;
-   a termékdíj nyilvántartások tartalmi követelményeit;
-   az átvállalási szerződés megkötésének szabályait, valamint az átvállalás esetén alkalmazandó számla záradék szövegét;
-   a csomagolószer, reklámhordozó papír értékesítése során alkalmazandó számla záradék szövegét;
-   a termékdíj visszaigénylésének szabályait, a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján alkalmazandó számlazáradék kötelező elemeit (mely eltér az előző pontban alkalmazandó számlazáradék szövegétől);
-   a Ktdt. 3.§ (6) bekezdése során alkalmazandó nyilatkozatok tartalmi követelményeit;
-   az újrahasználható csomagolószerekre vonatkozó szabályokat, valamint a Főfelügyelőséghez történő bejelentéséhez szükséges nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat;
-   az egyéni hulladékkezelés szabályait;
-   a 2012 év elején birtokban tartott termékdíjköteles termékekre vonatkozó átmeneti szabályokat.

Fentiek mellett a rendelet ismerteti a külföldről behozott újrahasználható csomagolószerre vonatkozó eltérő szabályokat, továbbá a reklámhordozó papírok esetében alkalmazandó előírásokat is.

A termékdíjköteles termékek gyártóira vonatkozó kötelezettségeket szabályozó kormányrendeletek módosításával a gyártók a Ktdt.-ben meghatározott egyéni teljesítéssel, vagy a teljes összegű termékdíjtétel megfizetésével az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség kollektív teljesítésével tesznek eleget begyűjtési kötelezettségüknek.

  A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

   F I G Y E L E M !

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy 2012. január 6-án a termékdíj változások megismertetése céljából előadást tartunk

"Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012"

címmel, melynek részleteit itt elolvashatják. Várakozásaink szerint a napokban megjelenik a termékdíjtörvény végrehajtási rendelete, így előadásainkon a teljes szabályozás ismeretében tudunk átfogó tájékoztatást nyújtani.

  2011. december 10.

Ismételten módosították a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvényt. A módosítás csak néhány paragrafust érint, a jelentősebb változások:

-  A VPID regisztrációs szám ezentúl nem csak a vámszerveknél, hanem a NAV egészénél kérhető.
-  Az átalányfizetést választó mezőgazdasági termelő nem kötelezett bevallás benyújtására és nyilvántartás vezetésére.
-  A készletre vételt választó kötelezett a 2011. december 20-ig előírt bejelentést 2012. április 20-ig teheti meg, továbbá a 2011. december 31-én felvett leltár alapján megállapított termékdíj összegét is ugyanezen határidőig kell befizetni.
-  A Magyarországon begyűjtött majd külföldön felújított gumiabroncsok behozatala során termékdíjat kell fizetni a felújítás során hozzáadott anyagok súlytöbblete után.
-  Környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni a napozóágyak, szolárium berendezések után. A módosítás ezen termékeket a szórakoztató elektronikai berendezések közés sorolta, így díjtételük 100 Ft/kg lesz.
-  A koordináló szervezetek 2012-ben esedékes éves adatszolgáltatási kötelezettségüket az OHÜ felé is teljesíteni kötelesek.

  A módosítás 2012. január 1-től hatályos.

  2011. december 4.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény jelentősen módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvényt.

Az érdeklődők itt tájékozódhatnak arról, hogy 2011-hez képest milyen változások történtek a környezetvédelmi termékdíj tekintetében.

  2011. november 11.

Még hatályba sem lépett de módosításra szorul a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvény. A legfontosabb változások:

-  a tervezetthez képest bizonyos termékdíjtételek jelentősen emelkednek
-  szűkült az átalány választhatóságának lehetőse
-  csomagolás helyett csomagolószer; csomagolószer katalógus létrehozása (Kormányrendeletben)
-  termékdíj képviselet termékdíj ügyintézővel

A módosításokról bővebben itt olvashatnak.

  2011. július 04.

A parlament által elfogadásra került a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény, így az 1995. évi LVI. helyett a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvényt alkották. A jogszabály a mai napon a Magyar Közlöny 75-ös számában került kihirdetésre. A jogszabály változásokat tartalmazó részletesebb írásunkat itt megtekinthetik.

  A módosítás a kötelezetti kör tekintetében 2012. január 1-től lép hatályba.

  2011. június 09.

Önálló képviselői indítványként beterjesztésre került a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítása. A javaslat a 2010. novemberben publikált tervezet enyhén módosított változata. Elfogadása esetén megszűnne a jelenlegi mentességi rendszer, jelentősen változnának a termékdíj tételek valamint bővülne a termékdíj átalány alá tartozók köre. Továbbra is létre kívánják hozni az Országos Hulladékgazdálkodási Zrt-t, mely feladatainak ellátását a termékdíjból befolyó összegből fedezné. A tervek szerint a módosítás 2011. szeptember 15-től lépne hatályba, az 1995. évi LVI. törvény helyett egy teljesen új törvényt alkotnának.

  2011. május 26.

A 41/2011.(V.26.) VM rendelettel módosításra került a termékdíjtörvény végrehajtásáról szóló 10/1995.(IX.28.) KTM rendelet. A Vidékfejlesztési Minisztérium a rendelet 2. számú és a 4. számú mellékletét módosította, továbbá a beküldendő nyomtatványokon a VPOP-APEH összevonása indokolatlanná tette az APEH felé fennálló köztartozásokról szóló nyilatkozatot, melyet megszüntettek.

  A módosítás 2011. június 25-től lép hatályba.

  2011. január 1.

A VPOP és az APEH összevonásával egyidejűleg megalakult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV vámszerveiről kiadott tájékoztatás a hatóság hivatalos honlapján a www.vam.gov.hu-n olvasható.

  2010. december 18.

Eldöntötté vált, hogy 2011. január 1-től nem változik a termékdíj szabályozás. A Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkára közölte, hogy ettől függetlenül a kormány nem tett le a strukturális átalakításról: a hulladékkezelés koordinálását az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség venné át, mely nonprofit Zrt-ként tevékenykedne. A díjtételek csökkenésének ellenére a környezetvédelmi termékdíj bevételek kb. 60 milliárd forinttal növekednének.

  2010. november 23.

A 255/2010. (XI. 8.) Korm. rendelettel módosításra kerül a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. A jogszabály EU-s jogszabályoknak való megfelelést valamint fogalom pontosítást szolgál. A módosítással a rendelet kiterjed a közúti, vasúti, hajózási és légi szállítótartályokra. Pontosítják az egyszer használatos tételek fogalmát, módosul a gyűjtőcsomagolás fogalma, kikerül a közúti, vasúti, hajózási és légi szállítótartály a szállítási csomagolás fogalma alól.

  2010 november 16.

Hozzáférhető a termékdíj törvény tervezete. E szerint a megalakulásra kerülő koordináló szervezet megnevezése: Országos Hulladékgazdálkodási Zrt. A termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásához az átvállalónak az általa kibocsátott csomagolóeszköz mennyiségének megfelelő - OH Zrt-vel kötött - hasznosítási szerződéssel kell rendelkeznie. A környezetvédelmi termékdíjból befolyt teljes összeggel az OH Zrt. rendelkezik, így biztosítják feladatai elvégzéséhez szükséges forrásokat. A tervezet szerint a GLN szám helyét a KÜJ szám (környezetvédelmi ügyfél jel) venné át. A kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett mellett a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett is nevesítésre került, akik termékdíj átalány fizetésére jogosultak.

A környezetvédelmi termékdíj tételek a következők szerint módosulnak: link

  2010. november 2.

A vidékfejlesztési minisztérium - publikációja szerint - tervezi a termékdíjrendszer átalakítását, mivel az nem megfelelően szolgálja a hulladékgazdálkodási célok elérését. Szándékában áll a termékdíj tételek összegének csökkentése, viszont a mentességek megszüntetésre kerülnének. A törekvésük annak elérése, hogy a hulladéktermelők a hulladék kezelésének költségét megfizessék. Ezért egy állami koordináló szervezet felállítását tervezi a magán koordináló szervezetek megszüntetése mellett, egyúttal növelni szeretné az állami szerepvállalást a hulladékgazdálkodásban. Nem titkolt cél továbbá a költségvetési bevételek növekedése, a többletet a környezetvédelmi iparág fejlesztésére fordítanák.

Működésünk során igényként merült fel a környezetvédelmi termékdíjas szabályozáshoz kapcsoló tanácsadás. Az Önök kívánalmainak megfelelően csapatunk eme szakterület hozzáértőivel kibővítésre került, így tevékenységünk ezennel környezetvédelmi termékdíj tanácsadással, oktatással és ügyintézéssel bővült.


Copyright ©2011