Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Adó-, Számvitel


  Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(A 2016. évi LXVIII. törvény összefoglalója)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Jövedéki hírek, információk

   2017.03.23.

Jövedéki változások 2017.
Kihirdetésre került "új Jöt." bevezetésének halasztását tartalmazó módosító törvény.

A mai napon kihírdetésre került a 2017. évi XXI. törvény, amely alapján megváltoznak az „új Jöt.” hatályba léptető rendelkezései, illetve egyéb, ezzel a szabályozással összefüggő rendelkezések, így az engedélyeseket érintő kötelezettségek, a nyilatkozattételi határidők és egyéb szabályok is a módosított törvény alapján változnak.

Új elemként nagyon fontos kiemelni azt - az elsősorban adóraktár engedélyesekre vonatkozó - rendelkezést, amely szerint azon személyek, akik a nyilatkozatukban a közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatküldést
választják, az adatküldésük tesztelését 2017. május 15-ig meg kell kezdeniük. Ehhez az állami adó- és vámhatóságnál előzetesen tesztelésre történő bejelentkezést kell elvégezniük.
Amennyiben azonban az engedélyes igazolja, hogy olyan számítógépes szoftvert kíván alkalmazni 2017. július 1-jétől az adatküldésre, amelynek tesztelése az állami adó- és vámhatóságnál 2017. május 15-ig megkezdődött nem kell önállóan részt vennie a tesztfolyamatban.
Az a tesztelésre kötelezett személy, aki elmulasztja a kötelezettségét a jövedéki biztosítéka 0,5%-ának megfelelő összegű bírsággal is sújtható.

Szintén új elem, hogy a régi Jöt. szerint – a motorfejlesztést végző nyilvántartásba vett személyt kivételével - minden más nyilvántartásba vett személynek nyilatkoznia kell a tevékenység folytatásáról vagy annak megszüntetéséről a NAV_J30 nyomtatványon. Az esetükben az elektronikus nyilvántartásba vétel megtörténtéig, de legkésőbb 2017. október 30-ig a régi Jöt. szerinti nyilvántartásba vétel alapján folytatható a tevékenységük.


változások a jövedéki szabályozásban, a T/10539. számú törvényjavaslat alapjánA módosított összefoglaló letöltése PDF-ben.   2017.03.22.

Jövedéki változások 2017.
Megszavazták az "új Jöt." bevezetésének halasztását célzó törvényjavaslatot.

Az Országgyűlés elé beterjesztett és megszavazott T/14245. számú törvényjavaslat alapján megváltoznak az „új Jöt.” hatályba léptető rendelkezései, ebből következően a törvény „teljes értékű” bevezetésének időpontja 2017. július 1-jére módosul, ezért az engedélyeseket érintő kötelezettségek, a nyilatkozattételi határidők és egyéb szabályok is a módosított törvény alapján változnak.   2017.03.14.

Jövedéki változások 2017.
Ismét halasztódik az "új Jöt." bevezetése

Az Országgyűlés elé beterjesztett T/14245. számú törvényjavaslat alapján ismételten változnak az „új Jöt.” hatályba léptető rendelkezései, ebből következően a törvény „teljes értékű” bevezetésének időpontja 2017. július 1-jére módosul.
Ennek megfelelően az engedélyeseket érintő változások, illetve a nyilatkozattételi határidők ismét módosulnak.

Az adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodások, akik a tevékenységüket 2017. június 30-át követően továbbra is folytatni kívánják 2017. május 15-éig ismételten nyilatkozattételre kötelezettek arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet változatlan formában vagy módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánják-e tovább folytatni.
Az engedélyesek a „régi Jöt.” jövedéki biztosíték szabályainak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az „új Jöt.” szerinti szabályok alapján számított és nyújtott jövedéki biztosíték összegének állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. október 1-jéig végezhetik a tevékenységüket.

Az új Jöt. bevezetésének halasztása mind a gazdálkodások, mind a hatóság számára további haladékot ad a megfelelő a felkészülésre.
   2016.10.29.

Jövedéki változások 2017.
Csúszik az "új Jöt." bevezetése

Az Országgyűlés elé beterjesztett T/12741. számú törvényjavaslat alapján változnak az „új Jöt.” hatályba léptető rendelkezései, ebből következően a törvény – az eredeti január 1-jei – „teljes értékű” hatályba lépése helyett az időpont 2017. április 1-jére módosul.
Ennek megfelelően az engedélyeseket érintő változások bevezetése, illetve a nyilatkozattételi határidők is módosulnak.

Az adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodások, akik a tevékenységüket 2017. március 31-ét követően folytatni kívánják – 2016. november 30. helyett – 2017. február 28-áig kötelesek nyilatkozatot tenni arról, hogy a tevékenységet változatlan formában vagy módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánják-e tovább folytatni.
Ebben a nyilatkozatban kell rendelkezni arról is, hogy az adóraktári engedélyes, bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja-e teljesíteni az elektronikus engedély kiadását követően.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá az új Jöt.-nek megfelelő módon végzett jövedéki biztosíték számítását, a nyújtásának módját és tervezett időpontját.
Az engedélyesek a „régi Jöt.” jövedéki biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az „új Jöt.” szerinti szabályok alapján nyújtott jövedéki biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. július 1-jéig végezhetik a tevékenységüket.
Azon gazdálkodások, akik pénzügyi biztosíték formájában teljesítették a jövedéki biztosíték nyújtási kötelezettségüket és az összeg nagysága változatlan marad (pl. a jövedéki engedély esetében) csak az „új Jöt” szerinti – 2016. évi LXVIII. törvény – hivatkozás tekintetében szükséges majd módosítaniuk a garancia szövegezését, figyelembe véve, hogy a 2003. évi CXXVII. törvény március 31.-én hatályát veszíti.

Azon gazdálkodások, akik NAV letéti számlára történő utalással teljesítették a jövedéki biztosíték nyújtási kötelezettségüket és annak összege az új biztosíték szabályok alapján sem változik, azok esetében nyilvánvalóan nem lesz szükség külön intézkedésre ezzel kapcsolatban.
Ettől függetlenül a jövedéki biztosíték felülvizsgálatot minden gazdálkodó esetében el kell végezni.

Az új Jöt. bevezetésének halasztása mind a gazdálkodások, mind a hatóság számára ad némi ”lélegzetvételnyi” időt a felkészülésre.
   2016.06.17.

Jövedéki változások 2017.
Az "új Jöt."

A Magyar Közlöny 88. számában kihírdetésre került a 2016. évi LXVIII. törvény, amely a 2017. évtől alkalmazható és a jövedéki területet érintő új szabályrendszert tartalmazza.


A törvény szabályrendszerét tartalmazó összefoglaló az alábbi ikonra kattintva letölthető.


változások a jövedéki szabályozásban, a T/10539. számú törvényjavaslat alapjánTájékoztató letöltése PDF-ben.   2016.05.20.

Jövedéki változások 2017.

A Nemezetgazdasági Minisztérium, a NAV munkatársai és a gazdálkodó szervezetek javaslatai és vitája alapján összeállításra került, majd ezt követően a Parlament weboldalán publikált T/10539. számú törvényjavaslat megalapozni készül a 2017. évtől alkalmazható és a jövedéki területet érintő új szabályrendszert.
A javaslat számos új közösségi szabályozó elemet épít be a jövedéki gyakorlatba, de alapjaiban tulajdonképpen mégsem változtatja meg a jelenlegi környezetet.
Továbbra is megmaradnak a jövedéki engedélyhez kapcsolódó engedélyezési feltételek, illetve a jelentős mértékű jövedéki biztosítékok sem szűnnek meg.
Legjellemzőbb változás az adóraktárak életében történik, illetve a felhasználói engedélyhez kapcsolódó feltételek változnak meg.   2015.01.01.

Jövedéki változások 2015.

A Parlament által megszavazott és a 2014. évi LXXIV. törvényben kihirdetett rendelkezések alapján készített 2015. évre vonatkozó jövedéki területet érintő részletes tájékoztatónk itt olvasható.

A változásokról címszavakban:
* a jövedéki engedélyes tevékenységekre vonatkozó biztosítékok emelkedése
* megszűnik a magánfőzés adómentessége, illetve jelentős korlátok közé szorul
* visszavezetik bérfőzött párlatok utáni bérfőzési szeszadót
* népegészségügyi termékadóval súlytják az alkoholtermékeket
* csökken a kereskedelmi gázoljara visszaigényelhető adóösszeg
* emelkedik az üzemanyagcélú sűrített gáztermékek adómértéke
* targoncagázok értékesítési szigorának enyhüléseváltozások a jövedéki szabályozásban, a T/1705. számú törvényjavaslat alapjánTájékoztató letöltése PDF-ben.   2014.10.21.

2015.-re vonatkozó jövedéki törvényjavaslatok

A mai napon a Parlament weboldalán megjelent T/1705. számú törvényjavaslat, amely alapján összefoglalót készítettünk a 2015. évre vonatkozó jövedéki területet érintő várható rendelkezésekről.

A javasolt változások a jövedéki biztosíték emelkedésével jelentős kihatással lennének a jövedéki engedélyes tevékenységet végző gazdálkodásokra, továbbá az egyéb javaslatok más területen is befolyásolják a kialakult jövedéki gyakorlatot.

A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb módosítás:
* megszűnik a magánfőzés adómentessége, illetve jelentős korlátok közé szorul
* megszűnik a bérfőzött párlat adómentessége
* targoncagázok értékesítési szigorának enyhülése

A törvényjavaslattal kapcsolatos tájékoztatónk részletes összefoglalónkban olvasható.


változások a jövedéki szabályozásban, a T/1705. számú törvényjavaslat alapjánTájékoztató letöltése PDF-ben.   2013.11.29.

2014.-re vonatkozó törvényváltozások

A mai napon kihírdetésre került a 2013. évi CC. törvény, amely a 2014.-re vonatkozó adótörvényeket módosító változásokat tartalmazza, A módosítás számos jelentős jövedéki területet érintő változást is tartalmaz, amelyeket tájékoztatás jelleggel röviden összefoglaltunk. Az aláírásra váró, kihirdetés előtt álló törvény számos vállalkozást kedvezően érintő módosítást tartalmaz, azonban egyes termékek és eljárások tekintetében fokozódik az ellenőrzöttség.

változások a jövedéki szabályozásbanLetöltés PDF-ben.

Kenőolajok esetében bekövetkező változások, jövedéki engedély a nagykereskedelemhez

A törvénymódosítás alapján a 2710 19 és 3403 vámtarifaszám alá tartozó termékek közül egyes kenőolajok, kenőanyagok belföldi nagykereskedelemi, továbbá külkereskedelmi céllal végzett export, import, illetve közösségi kereskedelmi tevékenység 2014. január 1-jétől jövedéki engedélykötelezettséggel végezhető. A jövedéki engedély megszerzéséhez minimális – az ásványolajokra általánosan meghatározott szabályoktól eltérően – kedvezőbb feltételekkel, 5 millió Ft jövedéki biztosíték nyújtását és 50 m2 raktárterület igazolt alkalmazását követően nyílik meg a lehetőség.

A 2013. évi CCLII. törvénnyel módosított Jöt. átmeneti rendelkezései alapján azonban az a személy, aki a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelmét 2013. december 31-ig benyújtotta, az engedélyezni kért tevékenységet 2013. december 31-ét követően a kérelemről történő döntésig végezheti.

A kenőolajok, kenőanyagok kereskedelméről bővebben összefoglalónkban olvashatnak.

A kenőolajok ömlesztett szállítására vonatkozó egyszerűsítésnek minősíthető, hogy a vámszervek részére teljesítendő bejelentési kötelezettség alól a belföldi beszerzést végző társaságok a jövőben mentesülnek, így ezen követelményt csak a termékek magyarországi célállomásra történő vagy tranzit szállítását végző személyeknek kell teljesíteniük.

A vámhatósági jogkör kiterjesztése az engedélyek felfüggesztésére

Az adóraktárak és bejegyzett kereskedők esetében – az EMCS rendszer valamint a teljesített bevallások adatait felhasználva – a vámhatóság folyamatosan fogja ellenőrzi a gazdálkodók által teljesített jövedéki biztosíték összegét.

Ha a hatóság megállapítja, hogy az engedélyes önállóan nem teljesíti a jövedéki biztosítékának indokolt kiegészítését, abban az esetben a jogszabály által biztosított lehetősége lesz az engedély 30 napra való felfüggesztésére, ezt követően annak visszavonására.

Adóraktári vevőnyilvántartás megszüntetése

A törvény módosítása alapján megszűnik az adóraktárak vevőnyilvántartás vezetési kötelezettsége. A módosítás alapja nyilvánvalóan az adóraktárak által kötelezően alkalmazott EMCS rendszer, amelyben az adófelfüggesztéssel, illetve szabadforgalomba bocsátással végzett értékesítés valamennyi – a vevőnyilvántartás által megkövetelt – szignifikáns adata szerepel.

2014. közepétől KN kód alkalmazása

A módosítás a gyakori problémát okozó és jellemzően a nemzetközi kereskedelmet lebonyolító vállalkozásokat érintő helyzet megoldására, az általános közösségi gazdálkodói és joggyakorlattal harmonizálva megszünteti az EU csatlakozás óta fennálló kettősséget.
A jövedéki eljárásokban, illetve valamennyi érintett gazdálkodó nyilvántartásában, továbbá az adatszolgáltatások teljesítését érintően 2014. július 1-jétől a mindenkor érvényben lévő KN-kódok alkalmazása kötelező lesz. Az alkalmazni szükséges KN kódokat a vámhatóság saját honlapján nyilvánosan közzéteszi.

Közhiteles nyilvántartás adattartalmi bővülése

A vámhatóság köteles lesz közhiteles hatósági nyilvántartást vezetni az ásványolaj, a szesz, a sör előállítására alkalmas desztillálóberendezés és főzőüst, továbbá komlóforraló üst előállítására, valamint a hivatalos zár előállítására engedéllyel rendelkező személyekről is. A közhiteles nyilvántartást a vámszerv saját weboldalán hozza nyilvánosságra.

Szeszfőzdék "italkimérési" joga

A szeszfőzde adóraktárak esetében a – a termelői borkimérés mintájára – az adóraktárban lehetővé válik a közvetlen értékesítés, amelyhez a jogalkotó egyszerűsített adminisztrációs feltételeket határoz meg.

Egyszerűsítés a szeszfőzdéhez tartozó tárolási funkciót ellátó raktárak esetében

Szeszfőzde adóraktári engedélyes esetében az előállított termék tárolására – üzemi szeszraktárként – alkalmazott raktárhelyiség tekintetében az adóraktárra megállapított biztosíték számításánál – a főszabállyal ellentétben – a szeszfőzdére vonatkozó előírásokat kell elsődlegesen irányadónak tekinteni. A biztosíték megemelése csak a 10 millió forintot meghaladó, nem teljesített adókötelezettségnek minősülő adótömeg esetén kötelező.

Minőségellenőrzési célra használt desztillálóberendezések jogi megítélése

A törvény megszűnteti azt a – szeszfőzdével azonos megítélés alá eső – különös jogi helyzetet, amely alapján a minőségellenőrzési célra használt üveg anyagú desztillálóberendezéseket alkalmazó gazdálkodásokat ezzel kapcsolatban a vámhatósághoz teljesítendő bejelentési és engedélykötelezettség terhelné.

A tudományos és oktatási célra használt nem üveg anyagú desztillálóberendezés beszerzéséről, továbbá a berendezésen történő termék előállításról, annak felhasználásáról meghatározott adattartalmú bejelentést kell teljesíteni a vámhatóság részére.

Bontott italok elkülönített tárolása

Nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesítése mellett lehetőség lesz a vendéglátó-ipari üzletbe az alkalmi rendezvényekről visszaszállított bontott üvegek elkülönített tárolására.

A módosítás nem érinti viszont az egyéb – vendéglátást nem végző – kereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodásokat, így a jövedéki engedélyes vagy nem jövedéki engedélyes egyéb kereskedők bontott italokat továbbra sem tarthatnak az üzletük területén.

Cseppfolyós gázok előállítására, kereskedelmére vonatkozó törvényi változások

A 2901 10 vámtarifaszám alá tartozó cseppfolyósított szénhidrogénnel adóraktári, bejegyzett kereskedői és felhasználói engedélyes tevékenységet végző gazdálkodások esetében a jövedéki biztosíték számításánál – az eddig üzemanyag célú motorbenzin adójával számított mértékkel szemben – kedvezményesebb, a motorikus célú gázokra meghatározott adómértéket kell alapul venni. Ezzel összhangban a jogsértés alapján megállapított szankciók mértékénél is ezen adómérték alkalmazását rendeli el a javaslat.

A javaslat alapján ásványolaj-tároló adóraktári engedély a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyós szénhidrogén kiszerelésére is kérelmezhető, illetve ilyen tevékenység ezen engedély birtokában is végezhető.

A kizárólag e termékkörrel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet végző személyek vonatkozásában a törvényjavaslat – az általános szabályoktól eltérő kivételként – kedvezményesebb mértékben – 1 millió forintban – határozza meg a nyújtandó jövedéki biztosíték összegét.

További egyszerűsítés, hogy a legfeljebb 25 kilogramm kiszerelésű palackban forgalmazott cseppfolyós gázok jövedéki engedélyes kereskedelme esetében a továbbiakban nem lesz követelmény a tárolótérfogat biztosítása.

Etanolüzemben kiszerelt alkoholtermék űrméretkorlát megszüntetése

A módosítás alapján megszűnik az etanolüzemeknél eddig alkalmazott 1 literes kiszerelési korlátozás.

Bioetanol szeszüzemi beszerzése és felhasználása

A szeszüzemben is lehetővé válik – az E85 előállítás mellett – bioetanol benzinbe történő bekeverése, ennek megfelelően lehetővé válik az ólmozatlan benzin ásványolaj adóraktárból szeszüzembe e céllal adófelfüggesztési eljárásban történő szállítása.

Minőségellenőrzésre alkalmazott minták szállítása, mentesülés az adókötelezettség alól

Adóraktárak esetében az adókötelezettség alóli végleges mentesülés alkalmazható abban az esetben is, ha az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméket nem az adóraktár által végzett belső minőségellenőrzés céljaira vették. A javaslat általánosan kiterjeszti a mentesülést arra az estre, ha a terméket analítikai vizsgálatok céljára más intézménybe szállítják, annak átadják. Ennek feltétele a folyamat mintavételi szabályzatban való megfelelő dokumentálása.

   2013.07.05

Nagykereskedelmi szőlőbor és mustkészlet megállapításának időpontja 2013.

A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8.§-ának (1) bekezdése alapján az idén is kötelező a július 31. napján birtokukban lévő szőlőmust-, szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény-, illetve szőlőbor készlet mennyiségének megállapítása, amelyről a Borászati Hatóság részére bejelentést, adatszolgáltatást kell teljesíteni 2013. szeptember 10-ig.

   2013.06.28

2013. június 28. és július 1.-től hatályba lépő jövedéki (rendelet)változások.

A módosítás az alábbiakat érinti:

Felhasználói engedélyes gazdálkodónál felhasználás során szennyezetté vált jövedéki termék tisztítására/regenerálására vonatkozó részletszabályok változása.
Bővebben 2013. évi jövedéki változások

Alkoholtermék denaturálásával kapcsolatos változások.
Bővebben 2013. évi jövedéki változások

Jövedéki engedélyes kereskedőre vonatkozó vevőnyilvántartás adatszolgáltatási kötelezettségek változása.
Bővebben 2013. évi jövedéki változások

Egyszerűsített adóraktárrakkal kapcsolatos rendelkezések (egyszerűsített pincekönyv, EU szállítási okmány
Bővebben 2013. évi jövedéki változások

   2013.05.15

2013. május 19-től hatályba lépő jövedéki adótörvény változások.

A módosítás az alábbiakat érinti:

A szennyezetté vált jövedéki termék tisztítása/regenerálására vonatkozó szabályok változása. Bővebben 2013. évi jövedéki változások

E85 üzemanyag adómértékének változásával járó változások. Bővebben 2013. évi jövedéki változások

   2013.04.15

2013. április 21-től hatályba lépő jövedéki adótörvény változások.

A módosítás az alábbiakat érinti:

Vendéglátó-ipari kereskedelmi egységek üzlethelyiségében tartott bontott palackokra vonatkozó mennyiségi előírások változása. Bővebben 2013. évi jövedéki változások

Üzletbezásárásra vonatkozó szankciórendszer változásai. Bővebben 2013. évi jövedéki változások

   2013.04.01

Horvátország Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos jövedéki változások.

Horvátország 28. tagállamként 2013. július 1-jén teljes jogú tagként csatlakozik az Európai Közösséghez, ezért a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok tekintetében - a jövedéki temékeket vonatkozásában is - változások állnak be.

Tekintettel, arra, hogy az ország csatlakozását követően kötelezően át kell vennie a közösségi szabályok alkalmazását, így a jövedéki termékek kereskedelmére, szállítására vonatkozóan a (már nem vámjellegű) közösségi árukra vonatkozó irányelveket és eljárásokat kell alkalmazni.

Az egyébként közösségi szállításokat végző magyar gazdálkodók által már jól ismert szabályok lépnek hatályba Horvátországgal szemben is.

Az olyan kereskedelmi tevékenységet végzők, akik import és/vagy export jövedéki engedély birtokában külkereskedtek horvát gazdálkodókkal, 2013. július elsejétől csak a Tanács 2008/118/EK Irányelv alapján meghatározott módon, illetve a 684/2009/EK rendeletben előírt eljárásban folytathatják a tevékenységüket.
Bizonyos esetben ez adóraktári engedély megszerzését vagy ilyen szolgáltatást nyújtó igénybevételét jelentheti, illetve a jövedéki engedély közösségi kereskedelmi tevékenységre vonatkozó kiterjesztését is igényelheti.

A tagállami státusszal járó külkereskedelmi szabályrendszer és az ehhez szükséges jövedéki típusú engedélyekre vonatkozó információkat weboldalunkon érhetik el.

   2013.02.21

A Magyar Közlöny 2013. évi 28. számában megjelent "2013. I. törvény, amely a "dohánytörvény", illetve ezzel összefüggésben a jövedéki törvényhez kapcsolódó módosításokat tartalmaz.

A módosított jogszabályt a Dohánytörvény módosítás kifejezésre kattintva érhetik el weboldalunkon.

   2012.12.29

A Magyar Közlöny 183. számában megjelent "az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról" szóló 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet, amely a jövedéki törvényhez kapcsolódó PM rendeletek módosításait tartalmazza.

A kihirdetett jogszabály módosítja a jövedéki termékek veszteségnormájáról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet egyes rendelkezéseit.

Eszerint:
#   Vegyipari, gyógyszeripari és élelmiszeripari felhasználás során szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék regenerálásánál a figyelembe vehető veszteségnorma mértéke az illetékes vámszerv által a gazdálkodó kérelme alapján, próbagyártással alátámasztva egyedileg is meghatározható

#   A 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 vámtarifaszám alatti ásványolajtermékek tárolására, szállítására és kiszerelésére vonatkozó új rendelkezések lépnek életbe, amely szerint:

Tárolási veszteség
Föld feletti tartályban, hordóban és tankban való tárolás esetén:
   --- téli időszakban: 0,015%,
   --- nyári időszakban 0,04%
raktározási veszteségnorma alkalmazható.
Szállítási veszteség
   ---közúti tankautós szállítás esetén 0,5%,
   ---vasúti tartálykocsis és vízi uszályos szállítás esetén 1%
szállítási veszteségnorma vehető figyelembe.
Kiszerelési veszteség
A figyelembe vehető veszteségnorma a kiszerelt mennyiség 1%-a.

#   Pontosításra került az üzemanyag forgalmazását végző jövedéki és nem jövedéki engedélyes kereskedők üzemanyag készletének vámhatósági ellenőrzésekor figyelembe vehető készlettöbblet megállapításához alkalmazható norma mértékéhez kapcsolódó időszak.
A forgalmazott mennyiségre vonatkozó 0,5% mérési bizonytalanság alkalmazhatóságát – a korábbi 12 hónap helyett – a megelőző vámhatósági készletfelvétel időpontjához rendelve állapítja meg, függetlenül annak tényleges időpontjától.

A Jöt. végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításai.

Engedélyeztetés, nyilvántartási kötelezettségek:

Tiszta növényolaj adóraktár
A tiszta növényolaj adóraktárra vonatkozó engedélykérelmek benyújtásához, illetve változásbejelentéshez a rendelet 1/B mellékletében meghatározott adattartalmú nyomtatványt kell alkalmazni.

A jogszabály – az adóraktárakra általánosan érvényes előírásokhoz hasonlóan – meghatározza a tiszta növényolaj gyártó adóraktár kérelmezése esetében benyújtandó okmányok és egyéb feltételek rendszerét.

Ebben az adóraktári kategóriában - a kísérleti előállítást végző üzemhez hasonlóan - nem feltétel sem az ásványolaj tárolására szolgáló tartályok hitelesítése, sem a kitárolás esetében egyébként meghatározott egyéb MKEH által hitelesített eszköz alkalmazása..

A tiszta növényolaj adóraktár engedélyesének nem kell termékmérleg nyilvántartást vezetni, ehelyett olyan - a Számviteli törvénynek és bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásoknak megfelelő - hitelesített vagy a vámhatóság által jóváhagyott számítógépes nyilvántartás vezetésére kötelezett, amely a termelési, készletezési és felhasználási események sorrendjének megfelelően az alábbi adatokat megfelelően tartalmazza:

  * a tiszta növényi olaj előállításhoz felhasznált alapanyag(ok) fajtája, mennyisége tonnában

  * a földterület fekvése szerinti település megnevezése, helyrajzi száma és területe (hektárban), amelyen az alapanyago(ka)t termelték

  * az előállított tiszta növényi olaj mennyisége literben

  * a mezőgazdasági, erdőfelújítási, halgazdálkodási feladatokhoz felhasznált tiszta növényi olaj mennyisége literben

  * megművelt földterület, erdő, halastó terület fekvése szerinti település megnevezése, helyrajzi száma és területe (hektárban) vagy erdészeti azonosítója

  * a saját célú felhasználáskor a Számviteli törvény által a számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezései szerinti kiállított belső bizonylat számát, amely tartalmazza az adóraktárból történő kitárolás időpontját és a tiszta növényolaj kitárolt mennyiségét.
[A felhasználással megvalósuló szabadforgalomba bocsátásról kiállított számviteli bizonylat a jogszabály értelmében egyszerűsített kísérő okmánynak (EKO) minősül.]

Az engedélyes által vezetett nyilvántartás egyben termelési napló nyilvántartásnak is minősül.

A vezetett nyilvántartást havonta le kell zárni, meg kell állapítani a tárgyhavi készletváltozásokat és a zárókészlet mennyiségét. A vámhatóság kérésére a nyilvántartás adatait rendelkezésre kell bocsátani.

Engedélykérelmek és változásbejelentés
Az adóraktári, jövedéki, csomagküldő kereskedői, felhasználói engedélyes, adóügyi képviselői, bejegyzett kereskedői engedély kérelmek benyújtásához, illetve az engedélyben bekövetkezett valamennyi változás bejelentéséhez - a rendelet mellékleteiben meghatározott, megváltozott adattartalmú - nyomtatványokat kell alkalmazni.
Az engedély tekintetében bármely adat változását a meghatározott nyomtatványokon kell teljesíteni.

A jövedéki engedélykérelem és egyéb engedélytípusokhoz tartozó módosított nyomtatványok a NAV hivatalos weboldaláról ide kattintva is letölthetők.

EAR-ban előállított pezsgőre vonatkozó előírások
Az egyszerűsített adóraktár által előállítani kívánt – legfeljebb 10 ezer liter, palackos erjesztésű – pezsgő esetében előzetesen szándéknyilatkozatot kell az illetékes engedélyező vámszervhez beterjeszteni.

A palackos erjesztésű pezsgő előállítását és annak készletváltozásait, értékesítését is a pincekönyvben kell nyilvántartani, amely a pezsgő tekintetében egyben termékmérleg nyilvántartásnak, illetve vevőnyilvántartásnak is minősül, továbbá az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeket az egyszerűsített adóraktárakra meghatározott módon és időben kell teljesíteni.

Csomagküldő kereskedőkre vonatkozó előírások
A más tagállamba csomagküldő kereskedői tevékenységet végzők esetében megszűnt a KAVIG kiemelt illetékessége a kérelem benyújtása, a nyilvántartás hitelesítés, továbbá az adó-visszaigénylés benyújtása tekintetében is.

Egyéb bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettség
(ásványolaj ömlesztett szállítása, légijármű karbantartási céllal történő üzemanyag nyilvántartása)

1, A törvényben maghatározott vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj – nem magyarországi rendeltetéssel történő – ömlesztett szállítására vonatkozó bejelentés a bejelentő választása szerint angol, német és francia nyelven is megtehető.

2, A szállítóeszközre vonatkozó adatok változását annak elindulását megelőzően be kell jelenteni az illetékes vámszervhez.

3, A nemzetközi légi forgalomban részt vevő légi jármű karbantartását végző gazdálkodó a karbantartási céllal eltávolított repülőgép üzemanyagról a tevékenység végzésének helye szerint illetékes vámszerv által hitelesített nyilvántartást vagy előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartást kell vezetnie.

A nyilvántartásnak naprakészen kell tartalmaznia az alábbi adatokat:
  * a légi járműből eltávolított üzemanyag mennyiségét, a lefejtés időpontját, a légi jármű üzemben tartójának megnevezését, a légi jármű lajstromjelét
  * az eltávolított üzemanyag repülőgépbe történő visszatöltése esetén az üzemanyag mennyiségi adatait, a visszatöltés időpontját, a légitársaság megnevezését és a légi jármű lajstromjelét
  * az eltávolított üzemanyag elszállítása esetén az üzemanyagot fogadó megnevezését, a szállítási bizonylat sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az elszállítás időpontját

A rekultivációt végző gazdálkodó legkésőbb a tevékenységét annak megkezdésével egyidejűleg köteles a tevékenység végzésének helye szerint illetékes vámszervhez írásban bejelenteni:
  * a rekultivációt végző gazdálkodó nevét, székhelyét és elérhetőségét
  * a rekultivációval érintett terület pontos helyét (cím vagy helyrajzi szám megadásával)
  * az ásványolaj kinyerését eredményező tevékenység rövid műszaki leírását
  * a kinyert ásványolaj elszállítási körülményeit
  * a tevékenység befejezésének tervezett, illetve tényleges időpontját

Szeszfőzdékre vonatkozó előírások

1, A szeszfőzdének a bérfőzött párlat mennyiségével a vámhatósággal előzetesen egyeztetett időpontban évente egyszeri alkalommal kell elszámolnia.
Lehetőség továbbra is adott a résztermelés költségmentes megállapítására.
A bérfőzető által lefőzetett, át nem vett párlat elszámolás időpontjához igazodva megsemmisíthető meg.

2, A bérfőzési lap helyébe lép a bérfőzési napló, amelyet bérfőzetőnként és bérfőzésenként 3 példányban kell vezetni, második példányát a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megküldeni a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv részére:
* postai úton
* vámszervhez történő személyes benyújtással
* elektronikus nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül
* bizonylat-kiállító programmal előállított bérfőzési napló esetében - a vámhatóság által meghatározott formátumban - elektronikus adathordozón.

A bérfőzési napló harmadik példánya a szeszfőzde engedélyesének bizonylata.


Utasellátó adóraktár

Érdekesség a jogszabály ezen értelmezése a technológiai egységre vonatkozóan, azonban a rendelet az utasellátó adóraktár definícióját az alábbi módon bővítve állapítja meg.

Nemzetközi közforgalmú repülőtér területén működő utasellátó adóraktár raktára(i) és a légi járművek ellátását végző gépjármű(vek) (a továbbiakban: ellátó-gépjármű) együttese egy technológiai egységként értendő.

Alapesetben az ellátó-gépjármű kizárólag a repülőtér zárt területén a légi járművek ellátása céljából közlekedhet kivéve.

Az adóraktár engedélyese az adóraktárból kitárolt jövedéki termékekről szigorú számadású bizonylatot köteles kiállítani, amely tartalmazza:

* a kitárolás időpontját

* a kitárolt jövedéki termékek kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, darabszámát


Az adóraktár engedélyesének a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített - vagy előzetesen jóváhagyott számítógépes - nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza:

* a jövedéki termékkészletből kiszállított jövedéki termékek mennyiségi adatait és kereskedelmi megnevezését

* a kiszállított jövedéki termékekről kiállított szigorú számadású bizonylat számát

* a repülőgép fedélzetéről utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és repülőgép fedélzetére felvitt jövedéki termékek megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, darabszámát.

* az érintett légi jármú lajstromjelét, az üzemeltető légitársaság megnevezését.

A nyilvántartást naprakészen kell vezetni és havonta le kell zárni.

Vámhatósági eljárások költségtérítésére vonatkozó szabályok

1. Pontosításra került a rendeletben, hogy az ügyfél/engedélyes által kérelmezett helyszíni eljárás szemledíját készpénzben, nyugta ellenében kell megfizetni.

2. További pontosítás a Szakértői Intézet által elvégzett vizsgálatért fizetendő költségtérítésre vonatkozó szabályok módosítása, amely szerint a vizsgálatok díját a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 13. számú mellékletében foglalt díjjegyzék alapján kell az érintett félnek megfizetnie.

Légiutas-ellátási tevékenység

Légiutas-ellátási tevékenység jövedéki engedéllyel végezhető, amelyhez kérelemhez csatolni kell a kereskedő és a légitársaság között létrejött írásos megállapodást.

A légiutas-ellátási tevékenységet végző jövedéki engedélyes kereskedőnek a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza: .
* a jövedéki termékkészletből kiszállított jövedéki termékek mennyiségi adatait és kereskedelmi megnevezését.

* a repülőgép fedélzetéről utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és repülőgép fedélzetére felvitt jövedéki termékek megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, darabszámát.

* az érintett légi jármú lajstromjelét, az üzemeltető légitársaság megnevezését.

A nyilvántartást naprakészen kell vezetni és havonta le kell zárni.

A légiutas-ellátási tevékenység során minőséghibássá vagy feleslegessé vált jövedéki termék vámhatósági felügyelet mellett megsemmisíthető.

A "Zárjegyrendelet" zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításai.

* *  Kapszulával is lezárt alkoholtermék palackja esetében is követelmény, hogy a zárjegy a kapszulára történő felragasztása esetén is annak a felnyitáskor el kell szakadnia.

* *  Alkoholtermék palackján alkalmazott biztonsági eszköz nem minősül a zárjegy eltakarásának.

"Forgalmazói zárjegy"

A kereskedelmi egységben észlelt, levált vagy sérült zárjegyű alkoholtermékre a kereskedelmi egység „forgalmazói zárjegyet” jogosult igényelni, amennyiben a terméket forgalmazni kívánja.
A leltárjegyzékbe vett alkoholterméket a kereskedelmi készlettől el kell különíteni.

Levált vagy sérült zárjegyű alkoholtermék mennyiségéről leltárjegyzéket kell felvenni, amely egyben megrendelésnek minősül és amelyet egy példányban el kell juttatni az illetékes vámszervhez. A bejelentésben meg kell adni:
- az igényelt zárjegy mennyiségét és típusát; (eredeti zárjeggyel azonos típusú zárjegy igényelhető)
- a leltárba vett alkoholtermékek származását igazoló okmány típusát, számát;
- a forgalmazói zárjegyfelhasználó adószámát és jövedéki vagy működési engedélyének számát, vagy kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolásának számát és telephelyének címét;
- a forgalmazói zárjegyfelhasználó elérhetőségeit.

A zárjegyet a vámhatóság bocsájtja a megrendelő rendelkezésére és a zárjegy felhelyezéséről jegyzőkönyvet vesz fel.
A forgalmazói zárjegyért költségtérítési kötelezettsége a megrendelőnek nem keletkezik.

Nem igényelhető zárjegy a zárjegy nélküli vagy hamis zárjeggyel ellátott alkoholtermékre.

A leltárjegyzékbe fel nem vett, zárjegy nélküli vagy sérült zárjegyű alkoholtermék esetében a vámhatóság az általános rendelkezéseknek megfelelően továbbra is jogosult eljárni és szankciót megállapítani.

   2012.10.25

A mai napon a Magyar Közlöny 140. számában megjelent a 2012. évi CLIV. törvény, amely az egyes adótörvények mellett a jövedéki adómértékek emelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza

A kihírdetett jogszabály által véglegessé váltak a dohánytermékek december 1., illetve az egyéb jövedéki termékek adómértékének 2013. január 1. nappal történő átlagosan 15%-os emelkedésére vonatkozó rendelkezések.

*    Pálinkák, illetve pálinkából készült méz vagy természetes aromaanyagok a felhasználásával készült termékek, valamint a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt feltételeknek megfelelő alkoholtermékek, továbbá a finomszesz jövedéki adója 333.385 Ft
*    Az "aromázott" szeszesitalnak aposztrofált termékek jövedéki adója 476.270 Ft
*    A bérfőzetett vagy magánfőzésben előállított párlat jövedéki adója (50 liter felett) 333.385 Ft
*    A sör adómértéke az adóalapra vetítve 1.620 Ft
*    A sörfőzdében előállított sör adómértéke az adóalapra vetítve 810 Ft
*    A pezsgő adómértéke az adóalapra vetítve 16.460 Ft
*    A köztes alkoholtermék adómértéke az adóalapra vetítve 25.520 Ft

*    a cigarettára 12. 500 Ft/ ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 24.920 Ft/ezer darab
*    a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka
*    a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 12 460 forint kilogrammonként
*    az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 12.460 forint kilogrammonként

*    a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált cseppfolyósított gáztermékek 71 850 Ft/ezer kg, az egyéb motorikus célú felhasználása 12 095 Ft/ezer kg adókötelezettséggel jár
  ***    az adókötelezettség - a közúti járművek üzemanyagaként történő felhasználás esetén - 2013. május 1.-jén tovább növekszik 95 800 Ft/ezer kg-ra

   2012.10.16

A Parlament honlapján olvasható a jövedéki adómértékek emelésére vonatkozó, zárószavazással elfogadott T/7953 számú törvényjavaslat, amelyre vonatkozó összefoglalót készítettünk

Jövedéki adómértékének emelkedése (hatályba lépés 2013. január 1.)

*    Pálinkák, illetve pálinkából készült méz vagy természetes aromaanyagok a felhasználásával készült termékek, valamint a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt feltételeknek megfelelő alkoholtermékek, továbbá a finomszesz jövedéki adója 333.385 Ft
*    Az egyéb szeszesitalok jövedéki adója 476.270 Ft
*    A bérfőzetett vagy magánfőzésben előállított párlat jövedéki adója (50 liter felett) 333.385 Ft
*    A sör adómértéke az adóalapra vetítve 1.620 Ft
*    A sörfőzdében előállított sör adómértéke az adóalapra vetítve 810 Ft
*    A pezsgő adómértéke az adóalapra vetítve 16.460 Ft
*    A köztes alkoholtermék adómértéke az adóalapra vetítve 25.520 Ft

Dohánytermékek adómértékének változása (hatályba lépés 2012. december 1.)

*    a cigarettára 12. 500 Ft/ ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 24.920 Ft/ezer darab
*    a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka
*    a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 12 460 forint kilogrammonként
*    az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 12.460 forint kilogrammonként

   2012.10.12.

A Parlament honlapján olvasható az adótörvények módosítását indítványozó T/8750 számú törvényjavaslat, amely többek között a jövedéki törvényre vonatkozó szabálymódosításokat is tartalmazza

Mezőgazdaságban igénybe vett gázolaj jövedéki adó visszatérítését érintő korlátozás

2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés kérelem kizárólag elektronikus formában nyújtható majd be.

Kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszatérítését érintő lényegi változás

Kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszaigénylési lehetősége havi rendszerességgel is megnyílik, ezáltal a gazdálkodók rugalmasabban élhetnek e jogukkal a jelenlegi rendszerhez képest.

A szőlőbor és egyéb bor jövedéki adóztatását és eljárási szabályait érintő lényegi változások

Az eredeti javaslat szerint az egyéb bor jövedéki adója - a szőlőborhoz hasonlóan - nulla forint lenne*** , azonban az előállításához, tárolásához minimálisan is 1 millió forint jövedéki biztosíték teljesítése lesz szükséges.
A 2 litert meghaladó kiszerelésű termék előállítás, raktározása esetén a jövedéki biztosíték minimuma - adóraktár típusától függetlenül - 2 millió forint.

*** Ezt a javaslatot egy 2012.október 17.-én benyújtott indítvány elutasította.

Egyszerűsített adóraktárban a gazdálkodók - a saját előállítású szőlőborból - évente legfeljebb 10 ezer liter palackos erjesztésű pezsgőt is előállíthatnak, tárolhatnak, amelynek nyilvántartására és elszámolására a jelenleg érvényes elszámolási szabályokat lehet alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a pezsgő után keletkező adókötelezettséget minden év december 15-éig kell teljesíteni.

Alkoholtermék adóraktárak (szeszfőzdék) jövedéki biztosítékát érintő jövedéki szabályváltozások

*    A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki biztosítéka 200 ezer forintra mérséklődik
*    Mennyiségi korlát alapján különválik a kereskedelmi főzdék üzemeltetésére vonatkozó jövedéki biztosíték nyújtási kötelezettség azáltal, hogy az éves szinten legfeljebb 20 hektoliter tiszta szesz tartalmú alkoholterméket előállító kereskedelmi szeszfőzdére a jövedéki biztosíték 10 millióról 2 millió forintra mérséklődik.

"Forgalmazói zárjegy" bevezetése

A zárjegyek sérülésével járó gazdasági kockázatokat és jövedéki eljárásokat magában rejtő problémák kiküszöbölése érdekében bevezetésre kerül a "forgalmazói zárjegy".
A zárjegyet bármely kereskedelmi egység igényelheti, amennyiben a készletében sérült, levált zárjegyű alkoholterméket észlel. A hibás termékekről minőséghibás leltárt kell készíteni, majd a forgalmazott készlettől elkülönítve tárolva bejelentést kell tenni a vámhatóságnak, aki a bejelentés alapján a terméket a helyszínen felzárjegyezi, amennyiben a forgalmazó a termék származását egyébként maradéktalanul igazolni tudja.

3811 vámtarifaszám alá tartozó termékek jövedéki adójogi és eljárásjogi szabályozását érintő változások

Megszűnik a 3811 vtsz. alá tartozó termékek egységes - megfigyelt termékként - történő értelmezése.

A 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 alszámok alá tartozó termékek a megfigyelt termékek köréből az ellenőrzött ásványolaj termékkategóriába kerülnek, így a továbbiakban az erre vonatkozó eljárási és adójogi szabályokat kell alkalmazni.

Megfigyelt termék kategóriában kizárólag a 3811 21 00 és 3811 29 00 vámtarifaszám alatti termékek maradnak.
Az ellenőrzött ásványolajok közé tartozó 3811. vámtarifaszámú termékek üzemanyag adalékként történő felhasználásuknak megfelelően benzin vagy gázolaj adómértéke szerint kell adózni, az adó mértéke egyéb esetben 0 Ft.

Egységesítésre kerül a jövedéki kereskedelem tekintetében, hogy a kizárólag 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű - az ellenőrzött ásványolajnak minősülő 3811 vtsz. alá tartozó termék üzemanyag adalékként való felhasználás céljából végzett beszerzés, értékesítés esetén 1 millió Ft összegben kell jövedéki biztosítékot nyújtani.

A 3811. vámtarifaszám alá sorolható termékek pontos meghatározásáról bővebben ide kattintva tájékozódhat.

Fokozott pénzügyi teljesítést eredményező intézkedések

100 ezer forint adótartozás, késedelmes teljesítés is az engedély visszavonását eredményezheti!!!

   2012.10.01.

Kihírdetésre került a 281/2012. (X. 1.) Kormány rendelet a mezogazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó -visszatérítés feltételeirol és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Kormány rendelet módosításáról

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj adó-visszatérítési feltételeiről szóló 341/2007. (XII. 15.) Kormány rendelet újabb módosításon esett át.
A módosítás többek között érinti az erdőgazdálkodást végző visszaigénylők jogosulti körét.
A módosítás teljes szövege itt olvasható

   2012.09.24.

Kihírdetésre került a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény

Az úgynevezett "trafiktörvény" teljesen új alapokra helyezi a dohánytermékek jelenlegi értékesítési formáját, ezzel együtt drasztikusan csökkenti az árusítására vonatkozó lehetőségeket. A jogszabály meghatározza a "nemzeti dohánybolt" üzemeltetésének lehetőségeit, a korlátozásokat, illetve adott település (vagy kerület) népességszáma függvényében állapítja meg az üzletek működtetésére kiadható engedélyek számát. Ezzel együtt számos korlátozást és intézkedést tartalmaz a fiataklorúak dohányzásának megelőzése érdekében, illetve feltételeket állapít meg az üzemeltetők személyét illetően. Rendelkezéseket találunk arra, hogy egy üzemeltető részére hány nemzeti dohányboltra vonatkozó engedély adható ki, korlátozva ezzel a kiskereskedelmi láncok monopóliumát.
A jogszabály teljes szövege itt olvasható

2012.09.07.

Felhívás szőlőbor és mustkészlet adatszolgáltatás teljesítésének határidejére

A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8.§-ának (1) bekezdésének előírásai alapján valamennyi érintett nagykereskedelmi egységnek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a borászati hatóság felé:

A jogszabály hivatkozott előírásai alapján azoknak a nagykereskedelmi tevékenységet folytató személyeknek akik adott tárgyév július 31-ei időpontjában szőlőmustot-, szőlőmustsűrítményt-, finomított szőlőmustsűrítményt- és szőlőbort birtokoltak a 436/2009/EK rendelet V. melléklete szerinti adattartalmú bejelentéstést kötelesek tenni a borászati hatóság részére minden év szeptember 10-ig..

2012.07.31.

Nagykereskedelmi szőlőbor és mustkészlet megállapításának időpontja

A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8.§-ának (1) bekezdése alapján teljesítendő adatszolgáltatás érdekében a nagykereskedelmi egységeknek a mai nappal meg kell állapítani a birtokukban lévő szőlőmust-, szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény- és szőlőbor készlet mennyiségét.
A bejelentéstést 2012. szeptember 10-ig kötelesek megtenni a borászati hatóság részére .

2012.07.01.

A mai napon hatályba lépett - 2003. évi CXXVII. törvényt érintő - módosítások elsősorban a dohánytermékek jövedéki adómértékével kapcsolatosak

Az adó mértéke:
* a cigarettára 11 900 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 22 300 forint ezer darabonként
* a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka
* a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 11 150 forint kilogrammonként
* az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 11 150 forint kilogrammonként.

A vonalkódot nem tartalmazó adójegyre vonatkozó átmeneti rendelkezés:

A 2012. május 1-jét megelozoen gyártott és az adójegy-felhasználó által átvett, a sorszámot vonalkód formájában nem tartalmazó adójegy 2012. június 30-ig használható fel.

2011.11.01.

A mai napon hatályba lépett a 2011. évi CXXV. törvény az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról, amely a jövedéki törvény egyes rendelkezéseit is e naptól módosítja.

A mai naptól az "egyéb" jövedéki termékek, illetve a gázolaj tekintetében azok szabadforgalomba bocsátása a megemelt adómértékkel történhet.
Ezzel összefüggésben az alkoholtermékek tekintetében érvénybe lépett az új "692"-es fajtakód, amelyet a Jöt. 64.§ (2) bekezdésének első fordulatában meghatározott (alacsonyabb) adómértékkel terhelt adóköteles termékekre kötelező a jövőben alkalmazni mind a hatósági adatszolgáltatások, mind a jövedéki okmányok és nyilvántartások tekintetében egyaránt.
Ehhez kapcsolódóan az adóraktárak, bejegyzett kereskedők, illetve közösségi kereskedők esetében a tevékenységhez kapcsolódó engedélyt a hatályba lépést követő 15 napon belül a gazdálkodók kötelesek ügyféli kérelem benyújtásával módosíttatni. Ellenkező esetben az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések következtében a NAV mulasztási bírság kiszabását állapíthatja meg.
A keretengedélyes gazdálkodók esetében az engedélyeket a NAV vámszerve hivatalból módosítja.

Továbbá szintén az új fajtakód bevezetésével kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy a hibátlan bevallások érdekében a NAV vámszervének honlapjáról letölthető új elektronikus nyomtatványokat kell a továbbiakban alkalmazni mind az egyes EMCS üzenetek, mind az adóbevallás, mind a zárjegy EAN törzsadat, zárjegybejelentés, illetve a KNYHZ és szállítási nyilvántartások tekintetében is.

A fajtakódok alkalmazását az azokon szereplő mennyiségek tekintetében technikailag az 544-ről az új 692-re a novemberi időszakban "zárókészlet átvezetéssel" kell elvégezni.

2011.10.17.

A mai napon kiadásra került a 2011. november 1-jétől érvényes fajtakód táblázat, amely a NAV www.vam.gov.hu oldalán, illetve honlapunkon itt is megtekinthető.

2011.09.30.

A mai napon megjelent 111. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került 2011. évi CXXV. törvény az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról, amely a jövedéki törvény egyes rendelkezéseit módosítja.

A kételyek eloszlatása miatt az alábbiakban részletesen közzétesszük az alkoholtermékek adómértékének változásáról szóló külön rendelkezéseket (a szeszesitalokra vonatkozó 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt feltételeknek figyelembe vételével.)

5%-kal emelkedik (adómérték: 289.900 Ft/AHL)

1. Rum
2. Whisky vagy whiskey
3. Gabonapárlat
4. Borpárlat
5. Brandy vagy Weinbrand
6. Törkölypárlat vagy törköly (mézzel vagy természetes aromával ízesítve is)
7. Gyümölcstörköly-párlat
8. Mazsolapárlat vagy raisin brandy
9. Gyümölcspárlat (mézzel vagy természetes aromával ízesítve is)
10. Almabor- és körteborpárlat
11. Mézpárlat
12. Hefebrand vagy seprőpárlat
13. Bierbrand vagy eau de vie de bičre
14. Topinambur vagy csicsókapárlat
15. Vodka
16. Kivonatolással és lepárlással nyert párlat (előtte a gyümölcs nevével)
17. Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyag nevével)
18. Tárnicspárlat
19. Borókaízesítésű szeszes italok
20. Gin
21. Desztillált gin
22. London gin
23. Köményízesítésű szeszes italok
24. Akvavit vagy aquavit
25. Ánizsízesítésű szeszes italok
26. Pastis
27. Pastis de Marseille
28. Anis
29. Desztillált anis
30. Keserű ízű szeszes italok vagy bitter
31. Ízesített vodka
32. Likőr
33. Crčme de (utána egy gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyag nevével)
34. Crčme de cassis
35. Guignolet
36. Punch au rhum
37. Sloe gin
38. Sambuca
39. Maraschino, marrasquino vagy maraskino
40. Nocino
41. Tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat
42. Tojásos likőr
43. Mistrŕ
44. Väkevä glögi vagy Spritglögg
45. Berenburg vagy Beerenburg
46. Méznektár vagy mézsör

50%-kal emelkedik (adómérték: 414.150 Ft/AHL)

Az 1.-46. meghatározott kategóriába nem sorolható – az EK rendelet II. mellékletben meghatározott termékkategóriák kritériumainak meg nem felelő – alkoholtermékek (pl. finomszesz és aroma felhasználásával készült whisky/rum/stb. típusú, az úgynevezett kommersz italok) fajtáit sújtja a magas adómérték.

A korábbi javaslattól eltérően megmaradt a sör Balling-fokra alkalmazott adómértéke, amely 665 Ft/HLB-re emelkedik.

2011.09.12.

A mai napon az országgyűlés weboldalán megjelent a jövedéki törvény - adóváltozásokra vonatkozó módosításokat tartalmazó - T/4049. számú törvényjavaslata!!!

A mai napon megjelent törvényjavaslat alapján körvonalazódni látszik az a kormányzati szándék, amellyel az egyes jövedéki termékek adómértékének emelését deklarálták.
A jogszabály tervezett hatálybalépése 2011. november 1.

A javaslat szerint megváltoztatják a sör adóalapját, megszűnik a Balling-fokra vetített adómérték, helyette az alkoholtartalom lesz az egységes vetítési alap

Emelkedik a gázolaj adómértéke (literenként 13 Ft-tal), azonban - az adóemelést ellensúlyozandó - a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összege a hatálybalépés időpontjától 19,50 Ft/literre - ugyanekkora mértékkel - emelkedik.

Változik az adójegy beszerzésére és felhasználására, valamint az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok forgalmazására vonatkozó szabályozás.

- Az adómérték változásának napjától csak az új (emelt adómértékű) adójeggyel ellátott dohánygyártmány bocsátható szabadforgalomba, továbbá
- az adóváltozást követő 30 napon túl a korábbi adómértékkel ellátott dohánytermék nem tartható birtokban, nem forgalmazható a kerskedelmi egységekben sem

Ezek alapján az szeszes-italok jövedéki adója (sör, köztes alkoholtermék, egyéb bor, pezsgő, illetve a párlatok és a kizárólag természetes aromát tartalmazó alkoholtermékek) egységesen 5 százalékkal, amíg a szintetikus aromát is tartalmazó alkoholtermékek adómértéke drasztikus mértékben, 50 százalékkal emelkedik.

Tételes adómérték a szeszes-italokra

- 289.000 Ft/HPA - párlatok és természetes aromát tartalmazó alkoholtermékek
- 414.150 Ft/HPA - nem gyümölcs alapú lepárolt termékek, szintetikus aromát is tartalmazó alkoholtermékek
- 289.000 Ft/HPA - magán- vagy bérfőzésből származó párlat (50 liter felett)
- 9.870 Ft/HL - egyéb bor
- 23.200 Ft/HL - köztes alkoholtermék
- 14.960 Ft/HL - pezsgő
- 1.470 Ft/HLF - sör adója hektoliterre vetítve alkoholfokonként

Adómérték a gázolajra

-110.350 Ft/ezer liter - üzemanyag és tüzelőanyag célú gázolaj adója

A dohánygyártmányok adómértékének emelkedését három lépésben tartalmazza a törvényjavaslat az alábbiak szerint:

Hatályos adómérték 2011. november 1-jétől:

- cigarettára 9750 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább 19 530 forint/ezer darab
- szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka, de legalább 5000 forint/ezer darab
- a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 8790 forint/kilogramm
- az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 8790 forint/kilogramm

Hatályos adómérték 2012. május 1-jétől:

- cigarettára 9750 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább 20 900 forint/ezer darab
- szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka, de legalább 5500 forint/ezer darab
- a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 9720 forint/kilogramm
- az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 9720 forint/kilogramm

Hatályos adómérték 2012. november 1-jétől:

- cigarettára 9750 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább 21 740 forint/ezer darab
- szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka, de legalább 6000 forint/ezer darab
- a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 10 440 forint/kilogramm
- az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 10 440 forint/kilogramm

Az egyéb eljárási szabályokat és módosításokat is tartalmazó jövedéki törvény tervezete - tudomásunk szerint - kidolgozás és szakmai egyeztetés alatt áll. Ennek várható hatálybalépése 2012. január 1.

2011.07.18.

A mai napon megváltozott az EKO struktúrája!!!

A korábbi - NAV által kiadott - tájékozatatás alapján az EKO elektronikus adatszolgáltatására kötelezett gazdálkodókat érintő változások a mai napon életbe léptek.

A régi stuktúra szerinti EKO-kat a mai naptól NEM LEHET alklamazni.

Az ÁNYK-ban alkalmazott EKO-k kitöltése esetében a nyomtatvány verzióját frissíteni szükséges.
Frissítés elérhető a VPOP HU815E (JAR) letöltésével a NAV elektronikus nyomtatványok oldaláról.

A struktúra változásokról bővebben az EMCS 2011 lapon tájékozódhatnak.

2011.06.10.

EKO struktúrájának változásával járó adatszolgáltatások éles bevezetése - a NAV tájékoztatása alapján - bizonytalan ideig elhalasztásra került!!!

A korábbi tájékozatatással ellentétben a NAV által kiadott újabb értesítés alapján az EKO elektronikus adatszolgáltatására kötelezett gazdálkodókat érintő változások KÉSŐBBI IDŐPONTBAN lépnek életbe.

A struktúra változásokról bővebben az EMCS 2011 lapon tájékozódhatnak.

A bevezetés pontos időpontjáról tájékoztatást adunk.

2011.06.01.

2011. június 15.-ére tolódott az EKO struktúrájának változásával járó adatszolgáltatások éles bevezetése

A korábbi tájékozatatással ellentétben a NAV által kiadott újabb értesítés alapján az EKO elektronikus adatszolgáltatására kötelezett gazdálkodókat érintő változások 2011. június 15. napján lépnek életbe.

A változásokról bővebben az EMCS 2011 lapon tájékozódhatnak.

2011.05.21.

Megváltozik az EKO adatszolgáltatások struktúrája

Tájékozatjuk az EKO elektronikus adatszolgáltatására kötelezett Tisztelt Partnereinket, hogy az EMCS rendszerben az okmány adatstruktúrája 2011. június 1-jétől újra megváltozik. Ettől a dátumtól az EKO adatok a jelenlegi struktúrában nem tölthetők fel az EMCS nemzeti alrendszerbe.

A változásokról bővebben az EMCS 2011 lapon tájékozódhatnak.

2011.05.11.

Aromák közösségi szállítása

A NAV hivatalos honlapján a www.vam.gov.hu oldalon megjelent 2/2011. számú Jövedéki Hírlevélben kihírdetésre került az aromákkal kapcsolatos eljárás rendje, amely alapján tiszta képet kaphatunk a különböző tagállamokban különböző módon kezelt termékkörrel kapcsolatban

A hírlevél értelmezi az engedélyezési eljárásban alkalmazható vámtarifaszámokat, fajtakódokat, az adókötelezettséget, illetve a mentességet, a szállításokban érintett gazdálkodói kört és azok kötelezettségeit, valamint az adófelfüggesztéssel vagy EKO kiállítása mellett történő szállítási módok lehetséges gyakorlati kérdéseit.

2010.12.14.

A 2010. november 19-én kihirdetésre került 2010. évi CXXII. törvény alapján 2011. január 1-jével felálló Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával kapcsolatos jogutódlásról, továbbá a NAV vámszerveiről kiadott tájékoztatás a hatóság hivatalos honlapján a www.vam.gov.hu -n olvasható.
A vámhatóság hivatalos honlapjáról elérhető OpenKKK portálon megjelentek a 2011. január 1-jétől alkalmazandó EMCS üzenetek ÁNYK mintái, az eTKO visszaigazolására alkalmazandó, nemzeti kiegészítéssel ellátott IE818M üzenet, az EKO-ra és annak törlésére vonatkozó IE815E és IE810E üzenetek, illetve a repülőgépek töltési jegyére vonatkozó IE815R üzenet, illetve az okmányok kiállítására vonatkozó specifikációs szabályok és hivatalos kódlisták.

2010.12.01.

A Magyar Közlöny 177. számában kihirdetésre került a a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, illetve az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény:

2011. január 1-jén az APEH és a VPOP összevonásával megalakul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

A jövő év első napjától az adóztatási és vámhatósági jogkört egységesen a NAV gyakorolja Magyarországon. Adóhatóságként a NAV adóztatási szerve, vámhatóságként a NAV vámszerve jár el.
A jövedéki gazdálkodók a jelenlegi APEH egyes igazgatóságaihoz tartozó NAV igazgatóságokhoz tartoznak majd, ezért hatásköri és illetékességi változások következnek be.

Bejegyzett kereskedői engedély kiterjesztésére vonatkozó szabályváltozások:

A bejegyzett kereskedői engedély – akár folyamatos, akár eseti jelleggel – kiterjesztésre kerül az egyéb ellenőrzött ásványolaj termékekre is, így ilyen engedélytípus megszerzésére a más tagállamból adófelfüggesztési eljárásban e termékkört behozni szándékozó személyek (felhasználói engedélyesek) számára is lehetőség nyílik.
A felhasználói engedélyes által bejegyzett kereskedői engedéllyel más tagállamból beszerzett egyéb ellenőrzött ásványolaj esetében a fogadással egyidőben nem keletkezik adómegállapítási és adófizetési kötelezettség.

Aromák más tagállamba történő szállítására vonatkozó szabályozás

A jövedéki törvény kiegészítése alapján a 13021930; 21069020 és 3302 vámtarifaszám alá tartozó aromák más tagállamba történő szállítása EKO-val is történhet, azaz a jogszabály lehetőséget biztosít a hazai gazdálkodók számára arra vonatkozóan, ha a fogadó tagállam engedélyese (a termék címzettje) a saját nemzeti jövedéki szabályainak értelmében jövedéki okmány kiállítását követeli meg, a magyar gazdálkodó egyszerűsített kísérő okmányt alkalmazhasson.

Szőlőbor szállítására vonatkozó szabályok egyértelműsítése:

Szőlőbor az adóraktárból belföldi rendeltetéssel vagy harmadik országba belföldről történő kiléptetés céljára adófelfüggesztés mellett történő kitárolása 3 példányos borkísérő okmánynyal, szabadforgalomba bocsátása 2 példányos borkísérő okmány alkalmazása mellett történhet. Szőlőbor esetében eTKO alkalmazása kizárólag más tagállam engedélyese számára történő szállítás, illetve más tagállamokon keresztül harmadik országba történő export vámeljáráshoz történő benyújtás esetén kötelező.

A Jöt. módosítás egységesíti a szőlőbor szállítására vonatkozó okmánykiállítási kötelezettséget adóraktári típusoktól függetlenül.

KÉV eljárásra vonatkozó szabályváltozások:

A kötelező érvényű vámtarifabesorolás (KÉV) szabályai kiterjesztésre kerültek – a kérelemre, illetve a hivatalból indult eljárások vonatkozásában is – a bejegyzett kereskedők által fogadott jövedéki termékek körére is.
A rendelkezés alapján a bejegyzett kereskedőknek lehetőségük nyílik a behozni kívánt jövedéki terméket előzetesen bevizsgáltatni vámtarifaszám és a hozzá tartozó adómérték megállapítása céljából, továbbá a hatóság jogosulttá válik ezen kereskedők által behozott termékekből, ilyen céllal mintát venni és szükség esetén eljárást indítani.

Kereskedelmi járművek üzemanyag adóvisszatérítésre vonatkozó szabályok:

A jövedéki törvény bevezeti a „kereskedelmi gázolaj” fogalmát, amelyet teherfuvarozást végző, 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi vagy nyerges járműszerelvény vagy autóbuszok által felhasznált üzemanyag adójából literenként 6,50 Ft visszaigényelhető a meghatározott feltételek teljesítése mellett.

A sör adójának változása:

A sör adóalapja és adómértéke alapesetben (551 fajtakód) nem változik, azonban a 2206. vámtarifa-szám alá tartozó 2,8 tf%-ot meg nem haladó alkoholtartalmú sörök (552 fajtakód) esetében alkoholfokonként 1400 Ft/hektoliterfok adómértékkel kell számolni.

A dohánygyártmányok adójának változása:

Az adó mértéke
- a cigarettára ezer darabonként 9750 forint, illetve a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább 18.080 forint/ezer darab,
- szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka;
- a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 7860 forint/kilogramm,
- az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 7860 fo-rint/kilogramm
A tételes adómérték alapját cigaretta esetében annak darabszámát kétszerezni kell, ha annak hossza – füstszűrő és szopóka nélkül – meghaladja a 8 centimétert, de rövidebb, mint 11 centiméter, háromszorozni kell, ha annak hossza – füstszűrő és szopóka nélkül – 11 centiméter vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 14 centiméter.

Az EKO alkalmazására vonatkozó szabályok változása:

Január 1-jétől az adóraktárak – az EMCS rendszerben történő adatszolgáltatási kötelezettségnél fogva – kizárólag az előzetesen igényel számkörbe tartozó EKO sorszámok alkalmazásával, illetve az EMCS rendszer által generált adminisztratív hivatkozás kóddal (AHK) ellátott okmányt alkalmazhatják a jövedéki termékek szabadforgalomba bocsátásakor. Adóraktárak esetében a sorszámozott nyomtatványként beszerezhető EKO ettől az időponttól – üzemszünet esetén sem – alkalmazható.
A szabadforgalomba bocsátáskor kiállított EKO adataira vonatkozó – vámhatósági adatszolgáltatási kötelezettséget – az adóraktárak – annak kiállításakor – az EMCS rendszerbe történő elektronikus feltöltéssel teljesítik. Az elektronikus adatszolgáltatást szoftveresen a KKK2 kommunikációs csatornán, illetve Ügyfélkapun az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) alkalmazásával lehet teljesíteni.

FONTOS!

- A vámhatóság hivatalos honlapján közzétételre kerültek a 2011. évre vonatkozó jövedéki adó fajtakódok, amelyek között megjelentek az aromák, illetve a nem adóköteles ásványolajok faj-takódjai.
- A termékmérleg jogcímkódok adókódja C1-re módosul 2011.-ben.

2010.10.01.

2011. január 1-jén változások lépnek életbe az EMCS rendszerben részletesen

Valamennyi tagállam számára egyformán kötelezővé válik az adófelfüggesztéssel indított szállítmány esetében az EMCS rendszerben kiállított elektronikus termékkísérő okmány (eTKO) alkalmazása. A papíralapú okmányok valamennyi tagállamban véglegesen megszűnnek, azokat tovább alkalmazni nem lehet. Az eTKO-val indított szállítmányokat valamennyi címzettnek (bevont gazdálkodói körnek) elektronikus módon kell visszaigazolni.

Visszaigazolásra vonatkozó szabályok változása.

A visszaigazolásra vonatkozó elektronikus üzenetet (IE818) 2011. január 1-jétől bővíteni kell a magyar nemzeti kiegészítő adatokkal. Az üzenetben (visszaigazolásban) tételsoronként alkalmazni kell a fogadott termék hatályos fajtakódját és a Jöt. szerinti vámtarifaszámát.

Exportra vonatkozó gyakorlati változások:
Az adófelfüggesztéssel indított szállítmányok esetében a jövő évtől lehetőség nyílik a harmadik országba irányuló export eljárások esetében más tagállam vámhatóságánál történő kiviteli kérelem benyújtására, illetve az eTKO tagállamok közötti ilyen jellegű alkalmazására. Ebben az esetben az eTKO-n a más tagállamba kiviteli vámkezelést végző vámhivatalának kódját kell alkalmazni.

Az egyszerűsített kísérő okmányok (EKO) EMCS-be integrálása.

A jogszabály által elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodói kör (adóraktárak) esetében az EKO-k vonatkozásában a PM tájékoztató alapján alkalmazott struktúrával a KEA (közvetlen elektronikus adatkapcsolati rendszerben) teljesített adatszolgáltatás megszűntetésre kerül, helyette az adatszolgáltatást az EMCS nemzeti alrendszerében kell teljesíteni.
Fontos!!!
A papír alapú EKO nem szűnik meg, az adatszolgáltatás – ezzel összefüggésben kiállított HU801E üzenet – az okmány kötelező kiállítását, illetve annak formátumát nem helyettesíti, nem váltja fel, így a nyomtatott formát a hatályos jogszabályoknak megfelelően továbbra is alkalmazni kell. A gazdálkodók az okmányok azonosítására választhatják az előzetesen kért saját sorszámtartomány alkalmazását, illetve az EMCS által kiadott adminisztratív hivatkozási kóddal (AHK) történő azonosítási módot.

2010.08.13.

Kihirdetésre került a jövedéki törvény módosítása és a hozzá kapcsolódó NGM rendelet.

A Magyar Közlöny 132. különszámában 2010. augusztus 13.-án kihirdetésre került a 2010. évi XC. törvény, amelynek 97.§ -114.§-ai tartalmazzák a jövedéki törvény módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Ezzel egyidejűleg kihirdetésre került a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet az egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról.

A megjelent jogszabályok elsősorban a párlatfőzésre vonatkozó előírásokat, illetve az adófizetésre, zárjegyek alkalmazására vonatkozó részletszabályokat tartalmazzák.

2010.07.28.

Kihirdetésre várt a jövedéki törvény módosítása

A Parlament megszavazta a jövedéki törvény – otthoni párlat előállításra vonatkozó – módosításait, így kihirdetéséhez már csak a Köztársasági Elnök aláírása szükséges.

A gyümölcsalapú párlatokat magánfőzés, illetve bérfőzés keretében szabad majd előállítani és saját fogyasztásra szánt 50 liter (86tf%-os gyümölcsszesz) mennyiségig az adómérték 0 Ft.
Jövedéki adót (276.100 Ft/HPA) csak az ezen mennyiségen felüli részre kell megfizetni illetve arra, amelyet értékesítési céllal szabadforgalomba hoznak. Az adómentes mennyiségig a termeléshez bejelentést sem kell tenni a vámhatósághoz, továbbá a lepárló berendezés beszerzése, birtokban tartása sem bejelentésköteles, amennyiben az nem haladja meg a 100 liter űrtartalmat.
A szabadforgalomba hozatal azonban bizonyos keretekhez kötött.
A magánfőző, illetve a bérfőző a kereskedelmi céllal előállított párlatot köteles lesz 2 litert meg nem haladó göngyölegbe kiszerelni és zárjeggyel ellátni.
Értékesítést csak a külön jogszabály szerint kistermelőnek minősülő magánfőző/bérfőző – az általa adózott és zárjegyezett termék esetén – a saját vállalkozása keretein belül végzett vendéglátás/vendégfogadás esetén folytathat.
A jogszabály ezáltal próbál korlátokat állítani az előállított párlatok egyéb módon történő szabadforgalomba kerülésének.
Az adókötelezettség teljesítését és a zárjegyek igénylését a vámhivatalokban kell teljesíteni, illetve a származási bizonyítványt a vámhatóság adja ki a termelő részére.
A jogszabály egyéb nyilvántartási, elszámolási kötelezettséget nem határoz meg.
A törvénytervezet végrehajtási rendeletei kidolgozás alatt állnak, amelyek egyes részletszabályokat pontosítanak.

2010.06.28.

A Kormány az otthoni pálinkafőzés engedélyezését tervezi.

Az érvek szerint nagy mennyiségű gyümölcs megy veszendőbe azáltal, hogy a termelők a termésüket nem képesek versenyképes áron és megfelelő mennyiségben gazdaságosan értékesíteni, illetve a háztáji termelőknél is sok felesleg keletkezik, ami azonban kiválóan hasznosítható alapanyag lehet lepárlási célokra.
Az elképzelés ezáltal lehetőséget kíván teremteni a gyümölcstermelők részére saját termésük házi pálinkafőzés keretében történő alkoholtermék előállításához, azonban a szabályozórendszer kidolgozása, az ellenőrzési feltételek megteremtése több ponton is kérdéseket vet fel, illetve az "alkoholszakma" ellenérveken alapuló véleménye is meglehetősen jelentős alátámasztva azzal, hogy a minőségi magyar pálinka - nehezen megszerzett - eredetvédelme és nemzetközi hírneve is veszélybe kerülhet a szabályok fellazítása esetében.
Kérdés, hogy a gyümölcstermelés ilyen módon történő gazdaságos felhasználása, a veszteség minimalizálása érdekében elképzelt felhasználási mód arányban áll-e a tevékenység esetleges szakmaiatlanságból adódó lehetséges egészségügyi, élelmiszerbiztonsági kockázataival, továbbá nem rejt-e magában további gazdasági és adókockázatot az ellenőrizhetetlen piacra kerülés esetében.

2010.06.01.

Görögország csatlakozása az EMCS rendszerhez!!!

2010. június 1-től - a fogadó oldali funkciók bevezetésével - Görögország is csatlakozott az EMCS rendszerhez.
Ennek alapján a Magyarországról adófelfüggesztési eljárásban görögországi rendeltetéssel szállított jövedéki termékek vonatkozásában a "papíralapú" TKO helyett az EMCS rendszerben kiállított eTKO-t kell alkalmazni.
Az EMCS rendszer által érvényesített elektronikus termékkísérő okmányt a görög címzett a Tanács 2008/118/EK irányelve alkalmazásában, továbbá a 684/2009/EK rendelet alapján az eTKO elektronikus visszaigazolására, átvételi elismervény kiállítására kötelezett. A jövőben görögországi rendeltetéssel adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek kísérő okmányaként a "papíralapú" TKO nem alkalmazható.

2010.05.03.

Adóraktárak vevőnyilvántartására vonatkozó változás!!!

Az adóraktárak vevőnyilvántartásának elektronikus teljesítése során - már a 2010. áprilisi időszak vonatkozásában is - a termékkísérő okmány azonosítójának adatmezőjébe az e-TKO sorszámát (adminisztratív hivatkozási kódját) kell rögzíteni.
A vevőnyilvántartások kialakítására vonatkozó specifikációban ennek a mezőnek a maximális értéke 20 karakterben került meghatározásra - és bár új PM tájékoztató még nem került kihirdetésre - a VPOP Jövedéki Igazgatósága által kiadott 6/2010. számú Jövedéki Hírlevél alapján az adóraktári gazdálkodóknak már a megváltozott feltéteknek megfelelően (21 karakter hosszan) kell az adatszolgáltatásban a sorszámokat szerepeltetniük.

2010.04.19.

Elindult az "éles" EMCS!!!

Az EMCS (Jövedéki Árumozgások Ellenőrző Rendszer) április 1-jén éles rendszerben is elindult. A tagállamok és a hazai gazdálkodók rendszerhez történő kapcsolódása vegyesen sikerült. Pár nap tapasztalata azt mutatja, hogy egyes fejlesztett szoftverek által küldött gazdálkodói üzenetek nem minden esetben generáltak elektronikus okmányt, továbbá egyes esetekben az adatok is elvesztek. A kezdeti nehézségek ellenére a rendszer alkalmazása előbb-utóbb a gazdálkodók javára válhat a visszaigazolások egyszerűsödése miatt, továbbá a hatósági nyomonkövetéshez fűződő reményeket is beteljesíteni látszik.
A rendszer alkalmazása ennek ellenére a törvényben kötelezett gazdálkodók szempontjából kötelező, hiszen a "régi típusú" termékkísérő okmányok már nem alkalmazhatók az adófelfüggesztési eljárásban a "kimaradó" tagállamok kivételével.

Olasz "lemaradás"

Olaszország utólagosan jelezte "késését" az EMCS rendszerhez való csatlakozás tekintetében. Az olasz kiszállítások tekintetében a VPOP az 5/2010. számú Jövedéki Hírlevélben közzétette az alkalmazandó eljárást.
Ez alapján két választás lehetséges.
- A szállítmányokat a "törvény erejénél fogva" e-TKO-val kell indítani, de 3 példányban kinyomtatva kísérnie kell a jövedéki terméket. Az olasz vámhatóság 2010. 05.31-éig manuálisan igazolja le az okmányokat, amely alapján az elektronikus eljárásban indított szállítmányok a magyar vámhatóság manuális eljárásban zárja le.
- A gazdálkodó az e-TKO-n a szállítási határidőt 2010. június 1. utáni időpontra határozza meg, ebben az esetben az olasz gazdálkodók tényleges csatlakozása esetén reménykedhet a közösségi szabályok alapján is meghatározott "hivatalos" elektronikus visszaigazolásban.

2010.03.24.

Már csak egy hét van az EMCS rendszerhez történő csatlakozásig!!!

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy az EMCS nyomtatványok a mai naptól letölthetők a VPOP hivatalos honlapjáról !

Az illetékes regionális ellenőrzési központokhoz benyújtott R01 nyomtatvány alapján kiadott EÜC regisztrációval rendelkező gazdálkodók a mai naptól az E01 nyomtatvány elektronikus üzenet formájában történő feltöltésével jelölhetik ki elsődleges kommunikációs csatornaként az Ügyfélkaput az "egyirányú" üzenetek fogadására.

Az EMCS (Jövedéki Árumozgások Ellenőrző Rendszer) bevezetése alapjaiban változtatja meg az adófelfüggesztéssel történő szállítások 1998.-óta kialakult "papíralapú" rendszerét és folyamatait. Az elektronikus rendszer egységesen érinti az Európai Unió tagállamai között "áramló" jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő eljárásait, továbbá az export és import vámkezelésekre vonatkozó eljárásokat, valamint a belföldi adóraktárak és keretengedélyes gazdálkodók szállítási folyamatait.
Bár a rendszer teljes bevezetése 2011. január 1.-re valósul meg teljesen egységesen, hiszen számos "nem kezdő" vagy teljesen "kimaradó" tagállam esetében a papíralapú okmánykezelés továbbra is fennmarad, a magyar gazdálkodók esetében valamennyi szállítmányt már egy hét múlva elektronikusan kell indítani, illetve visszaigazolni.
Az S500-as kategória kulcs alá tartozó (egyéb, nem a 2207. és 2208. vámtarifaszámú alkoholtartalmú termékek) tekintetében - a VPOP álláspontja alapján - a gazdálkodók engedélye hivatalból kiegészítésre kerül (külön kérelem nélkül), ezáltal elhárul az adminisztratív akadály az "aromák" tagállami behozatala elől.

2010.02.23.

Alig több, mint egy hónap van az EMCS rendszerhez történő csatlakozásig!!!

2010. április 1-jén életbe lépnek a jövedéki törvény új szabályai!!!

Ennek ellenére a folyamat még elég képlékenynek tűnik és bár más tagállamok gazdálkodóinak többsége az idei év folyamán fokozatosan csatlakozik a rendszerhez, a jövedéki adótörvény a magyar gazdálkodók számára nem ad semmiféle moratóriumot, azaz a jogszabályi előírásoknak április 1-jét követően az adófelfüggesztési eljárás vonatkozásában meg kell felelni. Ellenkező esetben adófelfüggesztési eljárással jövedéki termék nem szállítható, illetve nem fogadható azon gazdálkodók részéről, akik a rendszerhez a megfelelő követelmények teljesítésével nem csatlakoztak.

Kiket érint elsősorban?
- Más tagállamból adófelfüggesztési eljárásban terméket fogadó adóraktári engedélyeseket, bejegyzett kereskedőket, eseti bejegyzett kereskedőket.
- Más tagállamba adófelfüggesztési eljárásban szállító adóraktári engedélyeseket és bejegyzett feladókat.
- Hazai relációban adófelfüggesztési eljárásban szállító adóraktári engedélyeseket és adómentes felhasználókat.
- Adófelfüggesztési eljárásban harmadik országba exportált jövedéki termékek esetén az adóraktári engedélyeseket.
- Importból származó jövedéki termékek esetén az adóraktári engedélyeseket, bejegyzett feladókat, keretengedélyeseket és felhasználói engedélyeseket.

A szőlőbort belföldön adófelfüggesztési eljárásban szállító egyszerűsített adóraktárak esetén a szabályozás nem alkalmazandó, részükre a szállítási okmány a borkísérő okmány marad. Azonban az egyszerűsített adóraktár részére is kötelezően vonatkozik az EMCS rendszernek megfelelő okmánykiállítási folyamat, amennyiben a terméküket más tagállamba, illetve export céllal szállítják.

Bár az EMCS rendszer alkalmazására vonatkozó szabályozásrendszert a tagállami relációban történő adófelfüggesztési szállítási folyamatokra alkotta meg az Európai Unió, ennek ellenére a jövedéki törvénybe ültetett szabályok alapján az eljárást a hazai áruszállítások esetében is kötelezően alkalmazni kell, így a rendszer bevezetése sokkal nagyobb gazdálkodói kört érint, mint akik külkereskedelemben érdekeltek.

A rendszerhez történő csatlakozás kétféleképpen történhet.
- KKK2 kommunikációs csatornán, automatikus csatlakozási lehetőséggel.
- Általános Nyomtatványkitöltő programmal az egyes üzenettípusoknak megfelelő űrlapok alkalmazásával, Ügyfélkapun keresztül.

Jelen állapot szerint egyelőre egyetlen csatorna sem tesztelhető, de a rendszer bevezetéséig hátralévő időben a gazdálkodóknak érdemes az ügyfélregisztrációs folyamatokat időben elindítani, amelyet az R01, illetve az R11 nyomtatvány kitöltésével, illetve a székhely szerint illetékes regionális ellenőrző központhoz történő benyújtásával tehető meg.
Az R01 nyomtatvány benyújtásának elsődleges feltétele az Ügyfélkapu alkalmazásához történő előzetes regisztráció, amit bármely okmányirodában el lehet végezni.

Az EMCS rendszer alkalmazásában érintett gazdálkodóknak a termékforgalom irányától is függően számos üzenettípus küldésére és fogadására kell felkészülniük, amelyre vonatkozó részletes leírást külön specifikáció tartalmazza.

Néhány példa:
IE815 üzenet: elektronikus termékkísérő okmány (e-TKO) tervezete
IE818 üzenet: elektronikus átvételi elismervény a szállítmány fogadásáról
IE810 üzenet: szállítmány törlése (sztornó)
IE801 üzenet: elektronikus termékkísérő okmány (e-TKO)

Fontos tudnivaló, hogy az EMCS-ből egyelőre teljes mértékben kimaradó tagállamok (Dánia és Lengyelország) vonatkozásában továbbra is a "hagyományos" papíralapú termékkísérő okmány alkalmazása szükséges. E két tagállam számára indított szállítmányok okmányait továbbra is a KEA rendszerben kell bejelenteni a hatóság számára, továbbá az innen érkező okmányok vámhivatali igazolására vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak.
Az okmányok EMCS rendszerben nem kerülnek rögzítésre ezért nem lehetséges az elektronikus visszaigazolásuk sem.
Ez az eljárás vonatkozik bármely más tagállamból érkező "hagyományos módon" kiállított okmánnyal kísért szállítmányok esetén is, hiszen fentebb kiemeltük, hogy egyes tagállamok megengedték gazdálkodóiknak a fokozatos csatlakozást az EMCS rendszerhez.
Azonban ez az eset nem téveszthető össze az üzemszüneti (papíralapú) termékkísérő okmány fogalmával, mivel az üzemszünet ideje alatt indított szállítmány adatait - az üzemszünet lejáratakor - a feladónak a rendszerbe rögzítenie kell, így annak visszaigazolását is az EMCS-ben kell elvégezni.

Figyelem! Az eseti bejegyzett (címzett) kereskedő, amely engedélyes kör - az EMCS rendszer részeként - a SEED rendszernek megfelelő és ellenőrizhető engedélyszámot fog kapni, így a nem bejegyzett kereskedői engedély alapján megrendelt jövedéki termék április 1-jét követő szállítási dátummal, nem megfelelő formátumú engedélyszám esetén nem lesz szállítható adófelfüggesztési eljárásban, ezért javasolt az ilyen külkereskedelmi ügyletek mielőbbi lebonyolítását elvégezni.

2010.01.28.

Az EMCS rendszer "általános" leírása elkészült.

2010.01.15.

Mivel az utóbbi időben azonos témakörben kaptunk hasonló tartalmú emaileket, célszerűnek láttuk egy fórum indítását, - amennyiben a kedves érdeklődőnek "általános" kérdése van, ott is felteheti, illetve ha már más feltette, esetleg a választ is megtalálja rá.

2009.12.30.

Megjelent a Magyar Közlöny 2009. évi 194. száma, amely tartalmazza az egyes jövedéki tárgyú rendeletek módosítását a 44/2009. (XII. 29.) PM rendeletben, illetve a komplett zárjegyrendeletet „új” kiadásban.)

A zárjegyrendelet száma 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet számra változik, de tartalmát tekintve nem hoz komolyabb változást 2010. évre vonatkozóan. Hatályos - egyes definíciót érintő kisebb kiegészítéstől eltekintve - 2010. január 1-jétől.

A Jvhr.-ként ismert 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 2010. évre vonatkozó szabályozásrendszere igazodik a jövedéki törvény aktuális előírásaihoz és számos ponton változást hoz a gazdálkodók életébe.

pontosításra és kiegészítésre kerültek az engedélyezéssel kapcsolatos egyes feltételek
meghatározásra kerültek az EMCS bevezetésével kapcsolatos számítógépes kapcsolati rendszerekre vonatkozó előírások, az okmánykitöltő programokra vonatkozó engedélyezési feltételek és az e-TKO-n és átvételi elismervényén kötelezően alkalmazandó tartalmi elemek, nemzeti kiegészítések
meghatározásra kerültek a bejegyzett kereskedők által fogadott alkoholtermékek nyilvántartásának, elkülönítésének szabályai
emelkedik a szemledíj mértéke, amelyet a jövőben nem kérelmenként, hanem kiszállásomként kell fizetni
meghatározásra került a 2 litert meghaladó kiszerelésű alkoholtermék és egyéb bor, illetve a hordós szőlőborra vonatkozó bejelentési kötelezettség kötelező adattartalma

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása az elektronikus formában történő adójegy-igénylés szabályait érinti.

Adóváltozások

2010. január 1-jétől (átlagosan 10 %-kal) emelkedik a jövedéki adó, amelynek tételes alakulását tartalmazza az alábbi felsorolás. (az adókülönbözetet az idén sem kell áfa-ként megfizetni)

Alkoholtermék
Az adó mértéke az adóalapra számítva 276 100 forint. Bérfőzés keretében előállított pálinka esetén, egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig az adóalapra számítva 138 050 forint.

Sör
Az adó hektoliterre vetítve Balling- (Plató-) fokonként 633 forint.

Szőlőbor és egyéb bor
Az adó mértéke hektoliterenként a szőlőborra 0 forint, az egyéb borra 9400 forint.

Pezsgő
Az adó mértéke hektoliterenként 14 250 forint.

Köztes alkoholtermék
Az adó mértéke hektoliterenként 22 100 forint.

Ásványolajok (a teljesség igénye nélkül)

ólmozatlan benzinek: 120 000 Ft/ezer liter
ólmozott benzin és petróleum: 124 200 Ft/ezer liter
tüzelő-, fűtőanyag és üzemanyag célú gázolaj: 97 350 Ft/ezer liter
gáztermék (autógáz közúti járművek üzemeltetésére): 47 900 Ft/ezer kg
gáztermék (egyéb motorikus célú felhasználásra): 12 095 Ft/ezer kg
gáztermék (nem motorikus célú felhasználásra): 0 Ft/ezer kg

Egyéb jövedéki "aktualitások" 2010. január 1-jétől

Számla adattartalom

- Az október 1-jével hatályba lépett 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet alapján csak az annak 3. számú mellékletben szereplő tevékenységek végzése esetén kötelező a működési engedély kiváltása, egyéb esetben elegendő a település önkormányzatához teljesített bejelentés. Ezáltal a dohánytermékkel, illetve egyes oldószerrel folytatott kereskedelmi tevékenységen kívül valamennyi egyéb jövedéki termék kereskedelme kikerült a működési engedélyes körből. A változás meglehetős anomáliát okozott a jövedéki törvény végrehajtása tekintetében, amely magasabb rendű jogszabály révén december 31-éig továbbra is szabályozza a kereskedelem e vonatkozású szabályait (pl. jelenleg is a számla adattartalmának kötelező eleme, illetve a nem jövedéki engedélyes tevékenység definíciójában létező meghatározás). A fennálló jogi anomáliát a VPOP hivatalos közleményben igyekezett feloldani az ellenőrzések során alkalmazott méltányosságot ígérve. A törvény januári módosítása feloldja ezt a problémát. Az adóraktárak és kereskedők által kiállított okmányokon, számlákon a nem jövedéki engedélyes kereskedők működési engedélyének száma, illetve az önkormányzathoz tett bejelentés azonosítószámának feltüntetése a továbbiakban nem lesz a kötelező elem.

Változik az "űrméretkorlát"!!!

- Eddig a "2 litert el nem érő" kiszerelés volt az űrméret korlátja, januártól a "2 litert meg nem haladó" kifejezés lép életbe űrméretkorlátként az alkoholtermékek és borok tekintetében. Ebből adódóan a 2 literes kiszerelés sztenderd űrméretté válik.
Azonban az alkalmi, eseti kereskedelmi forgalmazásra szánt, 2 litert meghaladó kiszerelésben előállított, tagállamból behozott, illetve harmadik országból importált alkoholtermékek és egyéb bor, továbbá a hordós – 25 litert meghaladó kiszerelésű – szőlőbor tekintetében ügyfélkapun történő (J17-es űrlap alkalmazásával) a szabadforgalomba bocsátást, importálást, behozatalt megelőzően, előzetes (legalább 3 munkanap) bejelentési kötelezettséget határoz meg a törvény új rendelkezése.

Új fajtakód alkalmazása nem bérfőzött pálinkákra

- A nem bérfőzött pálinkák nyilvántartására új adómértéket meghatározó fajtakód kerül bevezetésre a jövedéki nyilvántartásokban, adóbevallásban és a kapcsolódó adatszolgáltatásokban a bérfőzött pálinkáktól való megkülönböztetés céljából. A nem bérfőzés keretében előállított pálinkát januártól az 547-es fajtakódra kell átvezetni.

Mindjárt itt az évvége.

Közeledik a karácsony, és persze az Újév. De az ünnepek elmúltával, szembesülnünk kell az újabb adóváltozásokkal, a jogszabályok sűrű erdejének egyre nagyobb kuszaságával. Közeledik az EMCS (Excise Movement Controll System) bevezetése 2010. április 1-jei dátummal. Ez tagállami és nemzeti szinten egyaránt érzékelhető változásokat okoz majd a jövedéki alanyoknak, amelyre vonatkozó hazai szabályozás kialakítás alatt áll. A nemzetközi és hazai vonatkozású jövedéki szállítmányok jelenlegi papíralapú adminisztrációját felváltja a teljes elektronizáció. Majdnem valamennyi jövedéki árumozgást uniós szinten kialakított rendszerben kell nyilvántartani, amelyhez a gazdálkodók széles körének csatlakozniuk kell. Ideértve az adóraktárakat, bejegyzett kereskedőket, bejegyzett feladó státusszal rendelkezőket, illetve valamennyi gazdálkodót, aki jövedéki termékkel külkereskedelmet folytat. A rendszer bevezetése szinte valamennyi tagállamban egységesen kerül bevezetésre, ezért tapasztalatokkal szinte senki nem rendelkezik. Javasoljuk azonban, hogy a saját adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a felkészülést bízza szakemberre, hogy több ideje maradhasson az üzletvitelre. Ebben a felkészülésben segítünk Önnek és ajánljuk figyelmébe szolgáltatásunkat. Társaságunk tanácsadó partnerként naprakész hírekkel segíti ügyfeleit a jövedéki területen való eligazodásban.

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting Kft.: jövedéki tanácsadás