Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Adó-, Számvitel


  Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Pénzügyi szolgáltatások

Tevékenységi biztosíték


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Jövedéki változások 2012. január 1.-től.

Sörök szabályozását érintő változások

1. A sör adóalapja és adómértéke megváltozik:

- az adó alapja a sör mennyisége, hektoliterben és alkoholfokban mérve
- az adó mértéke: hektoliterre vetítve alkoholfokonként 1470 forint

Új értelmezést nyer a sörfőzde definíciója, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:
- más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független
- más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyen végzi a tevékenységet
- évi 8 ezer hektoliternél kevesebb sörmennyiséget nem licencia alapján állít elő

A sörfőzdében előállított sör adómértéke - a sörgyárban előállított vagy külföldről behozott sörre megállapított adómérték fele - 735 Ft alkoholfokonként hektoliterre vetítve

A sörfőzde jövedéki biztosíték minimuma 1 millió forintról 500 ezer forintra csökken.

2. Nyilvántartásban történő egyszerűsítések

Megszűnik a sörfőzde termékmérleg nyilvántartási és vevőnyilvántartás vezetési kötelezettsége.
Helyette a számviteli törvényben előírt számviteli bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetési kötelezettség lép, amelyben a termelési, készletezési és értékesítési műveletek során bekövetkező változásokat, eseményeket folyamatosan, az események sorrendiségének megfelelően rögzíteni kell.
A nyilvántartást azonban havonta le kell zárni, meg kell állapítani a tárgyhavi készletváltozásokat és a zárókészlet mennyiségét a vámhatósági ellenőrzések végrehajthatósága érdekében.

FONTOS!!!

A kedvezményekre csak azok a gazdálkodók jogosultak, akik a termelőkapacitás korlátot nem érik el!

Azokra az engedélyesekre, akik jelenleg sörfőzde típusú enedéllyel rendelkeznek, de az éves termelőkapacitásuk eléri vagy meghaladja a 8 ezer hektolitert, a kedvezményekre nem jogosultak, részükről a továbbiakban a sörgyárra vonatkozó feltételeket kell biztosítaniuk.

3. Adómentes sör előállítása

A módosítás alapján - a szőlőbor mintájára - adómentes a természetes személy által naptári évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sör előállítása, amennyiben azt kizárólag az előállító, illetve családtagjai és vendégei fogyasztják el.
- Az értékesítés az adómentesen előállított sör esetében nem megengedett!!!
- Az előállítás tervezett megkezdési időpontját megelőzően bejelentést kell tenni a vámhatósághoz.
- Sörfőzésre alkalmas berendezés vámhatósági bejelentés nélkül magánszemély esetében birtokban tartható.

4. Jövedéki engedéllyel kapcsolatos egyszerűsítések

A sörfőzde által - kizárólag a sörfőzdében előállított sörrel - folytatott jövedéki engedélyes tevékenységre vonatkozó rendelkezések - a főszabálytól eltérően - egyszerűsödnek azáltal, hogy az ilyen tevékenység esetében jövedéki biztosítékként 500 ezer forintot kell teljesíteni, illetve az ehhez meghatározott jövedéki raktárterület minimuma 20 m2.

AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodások előnyei:

A megbízható adós, a megbízható adómentes felhasználó és a megbízható felhasználói engedélyes definíciói kiegészítésre kerülnek, amely alapján az AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodások alanyi jogon megfelelnek a meghatározott kritériumoknak.

Termelői borkimérés definíciójának módosítása:

A definíció alapján termelői borkimérésnek minősíthető az engedélyes tulajdonában vagy használatában lévő üzlethelyiségben végzett – saját termelésű szőlőbornak elvitelre vagy borkóstolás céljából – helyben fogyasztásra történő kiszolgálása és nem vendéglátás keretében történő értékesítése is. Ennek alapján a tevékenységet nem csak a bortermelő pincéjében (adóraktárában), hanem egyéb üzlethelyiségben is lehet végezni.

Bejegyzett kereskedelemre vonatkozó előírások változása

A bejegyzett kereskedő által ténylegesen nyújtandó jövedéki biztosíték mértékére és kiegészítésére vonatkozó előírások - egy kettős feltététel beépítésével - pontosításra kerülnek azáltal, hogy a tárgyidőszakban fogadott termékmennyiségre beálló adókötelezettség nem haladhatja meg a nyújtott biztosíték összegének 50%-át, de legfeljebb 50 millió forintot. Amennyiben az adókötelezettség ezen meghatározások bármelyike fölött keletkezik, a biztosítékot a teljes összegre kell kiegészíteni.

Adóbevallás elektronikus teljesítése a hatósághoz

A jövedéki adóbevallás és adó-visszaigénylés elektronikus benyújtására vonatkozó kötelezettség minden olyan személyre egységesen kötelezővé válna, aki egyébként bármely adónem tekintetében az adóhatósághoz elektronikus bevallásra kötelezett.

Engedélyezési eljárásban történő egyszerűsítések

A Jöt. alapján engedélyköteles tevékenységek végzéséhez szükséges kérelem benyújtásakor a jövőben a kötelezettnek nem kell igazolást és nyilatkozatot adnia az adótartozásról, illene az adóhatóság által a gazdálkodás ellen (csőd, felszámolás, végelszámolás tekintetében) folytatott esetleges eljárásokról. Ezen információkat a hatóság saját adatbázisából állapítja meg, illetve társhatóságok megkeresésével szerzi be.

Kereskedelmi gázolaj visszaigénylését érintő változások

A módosított rendelkezések alapján a kereskedelmi gázolaj után érvényesíthető visszaigényelhető adó összege 17,00 Ft/liter lesz 2012. január 1-jétől.

3811 tsz. alá tartozó termékek adójogi meghatározásának változása

3811 tsz. alá tartozó termékek kikerülnek a megfigyelt termék kategóriából és más meghatározásban ellenőrzött ásványolaj termékkörbe kerülnek.
A termékek adómértéke - üzemanyag adalékként, higítóanyagként való felhasználás esetében - az ólmozatlan benzinre és az üzemanyag célú gázolajra vonatkozó mindenkori jövedéki adómértékéhez kötött. Egyéb felhasználás esetében az adó mértéke nulla forint.

A 3811. vtsz alá tartozó terméket egyéb-ásványolaj gyártó adóraktárban is elő lehet állítani az adóraktár típusára meghatározott feltételekkel. Amennyiben az előállítás célja kizárólag a 3811. vtsz. alá tartozó termék, abban az esetben kedvezményesebb (10-60 millió forint közötti összegben teljesítendő) biztosítékot kell felajánlani, illetve a termék tárolásához minimálisan 30 m3 tároló- térfogatot kell biztosítani.

Adó-visszaigénylés lehetősége földgáz ellátási üzemzavar esetében

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (a továbbiakban: GET.) meghatározott felhasználó jogosulttá válik a törvényben meghatározott esetekben beálló földgázellátási üzemzavar esetében - ennek kiváltására - felhasznált gázolaj jövedéki adójából 104,20 Ft visszaigénylésére, amennyiben megfelel a feltételeknek.
- a gázolajat az üzemzavar időszakában (de legfeljebb 5 munkanappal megelőzően) adóraktárból - adóval növelt áron - szerezte be
- a felhasználási hely legalább 500 m3/óra földgázteljesítményt kötött le
- a gázolajat olyan gázfogyasztó készülékben vagy gázfelhasználó-technológia céljára használta fel, amelyet a vámhatóságnak előzetesen bejelentett

Az adó-visszaigénylésre vonatkozó igény esetében a jogosult köteles az első gázolaj-felhasználást követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a vámhatósághoz bejelenteni. A meghatározott feltételek nem megfelelő teljesítése esetén az adó-visszaigénylésére vonatkozó igény nem érvényesíthető.

Bejelentési kötelezettség egyes ásványolajok ömlesztett szállítása esetében

A 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10 és 3403 19 99 vámtarifaszám alatti, ömlesztetten szállított ásványolaj beszerzését és szállítását a terméket beszerző, szállító személy köteles a vámhatóságnak legkésőbb a beszerzést, szállítást megelőző napon bejelenteni.

Bejelentés-köteles termékkör:

2710 1981 Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj
2710 1983 Hidraulikus célú folyadék
2710 1987 Differenciálolaj és reduktorolaj
2710 1991 Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj
2710 1993 Villamos szigetelési olaj
2710 1999 Másféle kenőolaj és más olaj

Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar és csavaranya meglazítására szolgáló és rozsdagátló vagy korróziógátló készítményeket is), és textil, bőr, szőrme és más anyagok olajos, zsíros kikészítéséhez használt készítmények, fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

Kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

3403 1910 Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal, de nem fő alkotóként:
3403 1999 Másféle: (nem gépek, berendezések és járművek kenőanyagai)

Borokra és pezsgőre vonatkozó szabályváltozások:

A javaslat szerint - a szőlőbor mintájára - adómentes lesz a természetes személy által naptári évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű egyéb bor, illetve palackos erjesztésű pezsgő előállítása, amennyiben azt kizárólag az előállító, illetve családtagjai és vendégei fogyasztják el.
- Az értékesítés az adómentesen előállított egyéb bor, illetve pezsgő esetében nem megengedett!!!
- Az előállítás tervezett megkezdési időpontját megelőzően bejelentést kell tenni a vámhatósághoz.

Megszűnik a hivatalos zár alkalmazása a termelői borkimérés keretében elvitelre kimért kannás bor értékesítése tekintetében, továbbá ha a szőlőbor kiszerelési egységére egyszer használatos zárat alkalmaznak.

Alkoholtermékeket érintő változások

A szeszesitalnak nem minősülő alkoholtermék adómértékének meghatározása

A Jöt novemberi módosításának hiányosságát ellensúlyozandó meghatározásra került a 110/2008. EK rendelet alapján szeszesitalnak nem minősülő alkoholtermékek adómértéke, amelyet a januári hatályba lépést követően 289.900 Ft/HPA mértékben állapít meg a jogszabály.

A bérfőzött, illetve magánfőzésben előállított párlatra vonatkozó szabályok változása

A módosítás alapján a kistermelőnek minősülő személy által a bérfőzésben előállított párlat az adókötelezettség teljesítését követően, zárjeggyel ellátva értékesítő:
- a saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás és falusi szálláshely szolgáltatás,
- a saját gazdasága helyétől légvonalban számított 40 km-es körzeten belül belföldön vásárokon és piacokon (bejelentési kötelezettség mellett)

Alkoholtároló adóraktár jövedéki biztosítékát érintő változások

Az alkoholtároló adóraktár által ténylegesen nyújtandó jövedéki biztosíték mértékére és kiegészítésére vonatkozó előírások - egy kettős feltététel beépítésével - pontosításra kerülnek azáltal, hogy a tárgyidőszakban birtokban tartott termékmennyiségre beálló adókötelezettség nem haladhatja meg a nyújtott biztosíték összegének 50%-át, de legfeljebb 50 millió forintot. Amennyiben az adókötelezettség ezen meghatározások bármelyike fölött keletkezik, a biztosítékot a teljes összegre kell kiegészíteni.

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting