Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Adó-, Számvitel


  Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Import és a termékdíj


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Tudnivalók és hasznos tanácsok a jövedéki termékek tagállami, illetve harmadik országbeli beszerzési, illetve kiviteli lehetőségeiről, a hatósági engedélyeztetésről, az adókötelezettség teljesítéséről

Számos gazdálkodást foglalkoztatnak egy másik Európai Uniós tagállamban vagy Unión kívüli országban előállított és forgalmazott jövedéki termék külkereskedelmi vonalon történő beszerzési és magyarországi értékesítési lehetőségei. Természetéből adódóan ez a kérdés jelentősen túlmutat a hazai jogszabályokon, így a nemzetközi jogon alapuló kötelezettségeket is figyelembe kell venni.

Ugyanennyire fontos - és nemzetgazdaságilag is kifejezetten előnyös - a hazai termékek nemzeközi piacokon való megjelentetése. Ehhez kapcsolódóan is információkhoz juthatnak a jövedéki termékek külföldre történő kiszállításának lehetőségeit és feltételeit illetően.

Jövedéki terméket beszerzésére vonatkozó lehetőségek és szabályok.
Milyen módon lehet terméket beszerezni?  
Mit jelent az adófelfüggesztés?  
Mikor keletkezik adófizetési kötelezettség?  
Engedély típusok, szükséges alapengedélyek  
Egyes engedélytípusok közötti különbségek, garanciális és objektív feltételek  
Mely szervekhez kell benyújtani az engedély iránti kérelmeket?  

Jövedéki terméket kivitelére vonatkozó feltételek.
Ki jogosult jövedéki terméket más tagállamba kiszállítani?  
Ki jogosult jövedéki terméket harmadik országba szállítani?  
Mely szervekhez kell benyújtani az engedély iránti kérelmeket?  
Egyes engedélytípusokhoz teljesítendő garanciális és objektív feltételek  

Hogyan lehet jövedéki terméket a magyar és a közösségi jogszabályok és adóztatási előírások sérelme nélkül hivatalosan beszerezni?

*   Adóraktári engedéllyel (adófelfüggesztéssel)
*   Bejegyzett kereskedői engedéllyel (adófelfüggesztéssel)
*   Jövedéki engedéllyel (közösségi kereskedőként, adózott beszerzési formában)
*   Jövedéki engedéllyel (importálóként)
*   (Speciális feltételek vonatkoznak a felhasználói engedéllyel, keretengedéllyel beszerezhető termékekre, mivel ezek csak feldolgozási céllal szerezhetők be, a beszerzéskori állapotukban változatlan formában nem értékesíthetők, csak a felhasználó (feldolgozó) részére.

Mit jelent az adófelfüggesztés a jövedéki termékek szállítása és birtoklása vonatkozásában?

-   Tagállami beszerzés esetén a jövedéki adó tekintetében elsődlegesen a fogyasztás helye szerinti adóztatás elve érvényesül, azaz az adót abban az országban kell megfizetni, amelyben hivatalosan szabadforgalomba bocsátják vagy jogosulatlanul forgalomba kerül.

-   A (felfüggesztett) jövedéki adó sem a tagállami feladó (eladó/szállító), sem a szállítás fázisában nem kerül megfizetésre, amennyiben a terméket adóraktárból, illetve bejegyzett feladótól szállítják és a szállítás során kötelezően alkalmazzák a 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott számítógépes rendszert (EMCS)
-   Adókötelezettség csak a jövedéki termék fogadását követően keletkezik.
-   Unión kívülről származó jövedéki termékek importálása esetében a jövedéki adókötelezettség a termék vámjogi szabadforgalomba bocsátását eredményező vámeljárással egyidőben a behozatalt követően keletkezik.

Mikor kell a jövedéki adót megfizetni?

A jövedéki adó tényleges megfizetésének kötelezettsége a gazdálkodási formától, illetve a beszerzés formájától függően eltér.

*   Adóraktári engedélyes által adófelfüggesztési eljárásban történő beszerzés esetén a betárolással az adófizetési kötelezettség továbbra is felfüggesztésre alatt áll, egészen a termék szabadforgalomba bocsátásának időpontjáig.
-   Adóbevallást az adókötelezettséget eredményező esemény (kitárolás, értékesítés, minta kiírás, stb) bekövetkezését követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni és az adót megfizetni

*   Bejegyzett kereskedő által adófelfüggesztéssel beszerzett termék esetében az adókötelezettség a fogadóhelyre történő betárolást követően beáll, "a termék adózott státuszúvá válik", ezért adóbevallást és adófizetést a betárolást követő hónap 20. napjáig teljesíteni kell
(Megj.: eseti bejegyzett kereskedő, - az általános szabályoktól eltérően - a betárolást követő 5 napon belül köteles az adókötelezettségét teljesíteni)

*   (Speciális feltételek vonatkoznak a felhasználói engedély, keretengedély birtokában vagy ilyen engedéllyel rendelkező más gazdálkodó részére beszerzett termékek, folyamatok vonatkozásában, mert ezekben az esetekben az adókötelezettség "átterhelődik", illetve az ilyen tevékenységekre meghatározott általános szabályokat kell a továbbiakban alkalmazni.

*   Közösségi kereskedőként történő termékbeszerzés esetén az adókötelezettség a telephelyre történő betárolást követően beáll, az adókötelezettséget - az általános szabályoktól eltérően - a betárolást követő 5 napon belül kell teljesíteni)

-   Ebben az esetben felmerül a kérdés, miért kell és hogyan az adókötelezettséget teljesíteni az adózott termék után?
-   -   A válasz a fogyasztás helye szerinti adózás elvében keresendő.
-   -   -   Más tagállamban adózott termék Magyarországon csak akkor minősül hivatalosan is adózottnak és "forgalomképesnek", ha a magyar jogszabályok szerinti eljárásban és adómértékkel történik az adókötelezettség teljesítése.
-   Ebben az esetben duplán adózott-e a termék?
-   -   A kérdésre az uniós irányelven alapuló magyar jog adja meg a választ.
-   -   -   A betárolást követően teljesített adókötelezettségről a NAV vámszervétől kért igazolás alapján a tagállami szállító részére történő visszaküldés esetén a más tagállamban megfizetett adó visszaigényelhető, így nincs kettős adóztatás.

* Jövedéki engedélyes importáló a jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásával egyidőben, vámhatározattal megállapított kötelezettség alapján fizeti meg a jövedéki adót és egyéb közterheket.

Milyen alapengedélyek szükségesek adott tevékenységhez?

*   Adóraktári engedély valamely típusa.
Ha kizárólag kereskedelmi céllal történik a beszerzés, akkor az adott termékkörnek megfelelő tároló adóraktári engedély szükséges a hozzá tartozó feltételrendszer teljesítésével.

*   Jövedéki engedély: a termékek közösségi kereskedelmi formában történő tagállami beszerzéséhez.

*   Jövedéki engedély: a termékek Közösségen kívüli beszerzéséhez, importjához.

*   Bejegyzett kereskedői engedély (rendszeres [folyamatos] vagy eseti [alkalmi]) beszerzéshez

Mitől függ még az engedély típusa?

*   A tagállami szállító státuszától!

-   Ellenőrizni kell, hogy jogosult-e adófelfüggesztéssel szállítani? (A SEED adatbázisban szerepel-e az engedélyszáma?)
-   -   Alapesetben csak kétféle engedélyes jogosult ilyen típusú szállításra:   1.   adóraktár;   2.   bejegyzett feladó
-   -  -  Ha nem jogosult, akkor bejegyzett kereskedői engedéllyel nem lehet tőle beszerezni
-   Ellenőrizni kell, hogy jogosult-e adózottan szállítani? Rendelkezik-e közösségi kereskedelemre jogosító engedéllyel?
-   -   Ha nem rendelkezik ilyen típusú engedéllyel, abban az esetben nem jogosult tagállami relációban kereskedni, a termék beszerzése a Jöt. szerint nem kivitelezhető.

Megj.: kivételt képeznek azok a tagállami gazdálkodók, amelyek a Jöt. szerinti ellenörzött ásványolaj körbe nem tartozó (pl. egyéb ellenőrzött ásványolajnak vagy megfigyelt terméknek, illetve egyéb olajterméknek minősülő) jövedéki terméket forgalmaznak, amely a Tanács 2003/96/EK irányelv 2. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján minősülnek kivételnek.

* A rendelkezésre álló anyagi forrásoktól (jövedéki biztosíték és egyéb feltételek)

-   Minden engedélytípushoz jövedéki biztosíték nyújtása kötelező, illetve a jogszabály egyéb anyagi eszközök meglétét is feltételként szabja.
-   A jövedéki biztosíték a termékkörre jellemző adómérték alapján, illetve az engedélyhez megállapított korlátok között változó.

  *   Jövedéki engedélyhez kapcsolódó biztosíték

-  -   ásványolajok esetén 600 millió forint,
-  -   A közúti járművek üzemanyagaként vagy nemzetközi kereskedelmi viszonylatban a 2711 12, a 2711 13, a 2711 14 00, a 2711 19 00 vámtarifaszám alá tartozó cseppfolyósított gázterméket és/vagy 2711 21 00 és a 2711 29 00 vámtarifaszám alá tartozó sűrített gázt, továbbá az egyéb ellenőrzött ásványolajat és/vagy megfigyelt terméket és/vagy repülőgép üzemanyagot önállóan vagy együttesen jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében beszerző/forgalmazó gazdálkodásnak 120 millió forint jövedéki biztosítékot kell teljesítenie
-  -   egyéb termékek esetében (alkohol, sör, pezsgő, köztes alkoholtermék, egyéb bor) esetében 20 millió forint
-  -   dohánytermék esetében 22 millió forint
-  -   szőlőbor esetében nincsen
-  -   kenőolaj jövedéki engedélyes forgalmazás esetében esetében 5 millió forint
-  -   üzemanyag adalék legfeljebb 5 liter/5 kg kiszerelésben történő jövedéki engedélyes kereskedelméhez 1 millió forint

  *   Bejegyzett kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó biztosíték (a szállítás/beszerzés gyakoriságától függő)
-  -   Folyamatos (állandó) engedéllyel rendelkező gazdálkodás esetében a jövedéki termék adómértéke és az éves szinten beszerzésre kerülő termék mennyisége alapján számított adóösszeg egyhavi átlaga (folyamatosan teljesített biztosíték), amely a keletkező adófizetési kötelezettségbe nem számítható be.
-  -   Eseti (alkalomszerű) engedéllyel rendelkező gazdálkodás esetében a ténylegesen beszerzésre kerülő jövedéki termék mennyisége és adómértéke alapján számított adóösszeg előzetes biztosítása, az engedélykérelem benyújtásakor kell igazolni (adófizetési kötelezettség teljesítésébe beszámítható)

  *   Adóraktári engedélyes tevékenységhez kapcsolódó biztosíték (az adóraktár típusától függő) ezért ennek részleteit csak a tároló adóraktárak vonatkozásában tárjuk itt fel
-  -   ásványolaj-tároló adóraktár esetén 200 millió - 2 mrd forint,
-  -   alkoholtároló adóraktár - elsősorban szeszesital - esetén 40 millió - 200 millió forint,
-  -   pezsgőtároló adóraktár esetén 1 millió - 30 millió forint,
-  -   egyéb bortároló adóraktár esetén 1 millió - 10 millió forint,
-  -   dohánytároló adóraktár esetén legalább 5 millió forint,

Ki jogosult jövedéki terméket más tagállamba kiszállítani?

*   Adóraktári engedéllyel rendelkező gazdálkodás (adófelfüggesztéssel)

*   Bejegyzett feladóként funkcionáló gazdálkodás (adófelfüggesztéssel)

*   Jövedéki (közösségi kereskedői) engedéllyel rendelkező gazdálkodás (belföldön adózott terméket)

Ki jogosult jövedéki terméket harmadik országba exportálni?

*   Adóraktári engedéllyel rendelkező gazdálkodás (adófelfüggesztéssel)

*   Jövedéki (export) engedéllyel rendelkező gazdálkodás (belföldön adózott terméket)

Amint látható az adóraktár engedélyese rendelkezik a legtöbb jogosítvánnyal, alanyi jogon jogosult termékeket bármely relációban fogadni és bármely irányba szállítani, értékesíteni.
A termékek belföldi és külkereskedelmi formában történő értékesítése, szállítása bármely adóraktár típus engedélyesének alanyi joga azon termékcsoport vonatkozásában, amelynek előállítására, tárolására jogosult, arra engedéllyel rendelkezik.
Mindehhez a tevékenységhez nyújtott garanciális feltételek és jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesített kötelezettségek biztosítják a jogalapot.

Jövedéki engedélyes export tevékenység esetében a célreláció a Közösségen kívüli országok (harmadik ország).
A belföldről - szabadforgalomban (adózottan) beszerzett - vagy importálást követően vámjogi szabadforgalomba hozott termékekkel export irányú tevékenységet csak érvényes jövedéki engedély birtokában lehet végezni.
Jövedéki engedélyes exportáló - a termék adózott jellege miatt - természetszerűen adófelfüggesztési eljárásban nem szállíthat. A gazdálkodó belföldön megfizetett jövedéki adót a termék kiszállítását követően - az EU vámhatárán történő kiléptetést bizonyító hatósági igazolást követően - a magyar vámszervtől kérelemmel (BEV_J02 számú nyomtatvány alkalmazásával) visszaigényelheti.
A regisztráció, illetve a visszaigénylés menete, továbbá a nyomtatvány alkalmazása ide kattintva megismerhető.

A nyújtandó jövedéki biztosíték adóraktári tevékenységhez, közösségi kereskedelmi, illetve export jövedéki engedélyhez, illetve egyéb garanciális feltételek

-   Minden engedélytípushoz jövedéki biztosíték nyújtása kötelező, illetve a jogszabály egyéb anyagi eszközök (pl. tárolókapacitás, raktárhelyiség) meglétét is feltételként szabja.
-   A jövedéki biztosíték a termékkörre jellemző adómérték alapján, illetve az engedélyhez megállapított korlátok között változó.

  *   A jövedéki biztosíték mértékét - adóraktárak esetében - a jövedéki termékek fajtája, illetve a tevékenység formája (engedély típusa) befolyásolja, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges technikai/technológiai feltételek sokrétűsége miatt itt nem kerülnek külön részletezésre.

  *   Jövedéki engedélyhez kapcsolódó biztosíték

-  -   ásványolajok esetén 600 millió forint,
-  -   A közúti járművek üzemanyagaként vagy nemzetközi kereskedelmi viszonylatban a 2711 12, a 2711 13, a 2711 14 00, a 2711 19 00 vámtarifaszám alá tartozó cseppfolyósított gázterméket és/vagy 2711 21 00 és a 2711 29 00 vámtarifaszám alá tartozó sűrített gázt, továbbá az egyéb ellenőrzött ásványolajat és/vagy megfigyelt terméket és/vagy repülőgép üzemanyagot önállóan vagy együttesen jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében beszerző/forgalmazó gazdálkodásnak 120 millió forint jövedéki biztosítékot kell teljesítenie
-  -   egyéb termékek esetében (alkohol, sör, pezsgő, köztes alkoholtermék, egyéb bor) esetében 20 millió forint
-  -   dohánytermék esetében 22 millió forint
-  -   szőlőbor esetében nincsen
-  -   kenőolaj jövedéki engedélyes forgalmazás esetében esetében 5 millió forint
-  -   üzemanyag adalék legfeljebb 5 liter/5 kg kiszerelésben történő jövedéki engedélyes kereskedelméhez 1 millió forint

Mely szervekhez kell benyújtani az engedély iránti kérelmeket?

*   Valamennyi engedélytípushoz kapcsolódó kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes NAV megyei vámigazgatóságnál kell előterjeszteni..
*   A fővárosban a székhely szerinti kerület vonatkozásában illetékes NAV vámigazgatósághoz kell a kérelmet benyújtani..
*   A közép-magyarországi régióba tartozó kiemelt adózók esetében a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (KAVIG) illetékes.

A jövedéki biztosíték pénzügyi biztosítékként történő teljesítéséhez kapcsolódóan Társaságunk segítséget nyújt, amelyről bővebb tájékoztatást itt kaphat.

A jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó konkrét szakmai segítségnyújtás és tanácsadás érdekében vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot.

További kérdéseit - regisztrációt követően - Fórumunkban itt is felteheti vagy ide kattintva keressen bennünket közvetlen elérhetőségeinken!

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting