Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Adó-, Számvitel


  Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

  FIGYELEM! Ebben 2015. január 1-jétől jelentős változások várhatóak.
Az alábbi tájékoztatónkat az új rendelkezések kihírdetését követően aktualizálni fogjuk.

A gyümölcsalapú párlatokat magánfőzés, illetve bérfőzés keretében adómentesen lehet előállítani vagy bérfőzést végző szeszfőzdében előállíttatni, de legfeljebb - személyenként - a saját fogyasztásra szánt 50 liter (86tf%-os gyümölcsszesz) mennyiségig.

Jövedéki adót (333.385 Ft/HPA) csak az ezen mennyiségen felül előállított, vagy bérfőzésben főzetett párlatok mennyiség után kell megfizetni, illetve arra, amelyet - az adómentes mennyiségből - értékesítési céllal szabadforgalomba hoznak.

Magánfőzésnek minősül, a 18. életévét betöltött személy által saját tulajdonú gyümölcsből saját lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén saját tulajdonú - legfeljebb 100 liter űrtartalmú - desztillálóberendezésen végzett párlat előállítása, de legfeljebb évi 2 hektoliter tiszta szesz (az adómentes mennyiséggel együtt mindösszesen 400 liter 50tf% párlat) mennyiségig.

  * Az adómentes mennyiséget meg nem haladó, illetve a nem értékesítési célú párlat előállítására szolgáló lepárló berendezés beszerzéséhez és birtokban tartásához vámhatósági bejelentést nem kell tenni.
  * A magánfőző adott naptári évben nem lehet egyben bérfőzető is, mert erre vonatkozóan a jogszabály kizáró rendelkezéseket vezetett be.
  * Az adómentes mennyiséget meg nem haladó termeléshez nem kell bejelentést tenni a vámhatósághoz.
  * Az adómentes kereten belül előállított párlatot kizárólag alkoholtermék adóraktár részére szabad továbbértékesíteni.
  * Párlat előállítása a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 30. számú mellékletében meghatározott kihozatali arányszámok mennyiségével (felhasznált gyümölcscefre/párlat) számított kereteken belül történhet.


A szabadforgalomba hozatalra (értékesítésre) vonatkozó előírások

A magánfőző, illetve a bérfőző a kereskedelmi céllal előállított párlatot köteles 2 litert meg nem haladó göngyölegbe kiszerelni és zárjeggyel ellátni.

Értékesítést csak a külön jogszabály szerint kistermelőnek minősülő magánfőző/bérfőzető - az általa adózott és zárjegyezett termék esetén - a saját vállalkozása keretein belül és gazdasága helyén végzett vendéglátás/vendégfogadás keretein belül folytathat.

Külön hatósági bejelentés mellett a magánfőző/bérfőzető a saját gazdasága helyétől légvonalban számítva legfeljebb 40 km távolságon belüli Magyarország területén rendezett vásáron vagy piacon a saját tulajdonú párlat értékesítő.

Az adózott párlatot egyéb módon kereskedelmi forgalomba hozni tilos!

A jogalkotó szándéka szerint a magánfőzésben vagy bérfőzésben előállított párlat elsősorban magánfogyasztásra és nem a kereskedelmi igények kielégítésére szolgál, így az ismertetettektől eltérően egyéb felhasználási, értékesítési módot nem határoz meg a jogszabály, így sem az export célú sem más kereskedelmi egységnek történő forgalmazás nem engedélyezett.
A jogszabály ezáltal próbál korlátokat állítani az előállított párlatok egyéb módon történő szabadforgalomba kerülésének.

A bejelentésekre, bevallásokra vonatkozó kötelezettségek, fajtakódok és adómértékek

Az adómentes mennyiségen felüli, illetve az értékesítésre szánt párlat mennyiségére adókötelezettség keletkezik, amelynek tényét az adókötelezettség keletkezését megelőző 5 nappal korábban a magánfőző/bérfőzető köteles a vámhatósághoz előzetesen bejelenteni.

Az adókötelezettség teljesítését és a zárjegyek igénylését a vámhivatalokban kell teljesíteni, vámhatóság hivatalos honlapjáról letölthető és az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK) kitöltött BEV_J18 , illetve a VPOP_J19 számú nyomtatványok alkalmazásával és nyomtatásban (nem elektronikusan) történő benyújtásával.

Az adófizetési kötelezett átutalással is teljesíthető.

A magánfőző/bérfőzető által teljesített bevallások esetében a párlatok vonatkozásában a 2010. szeptember 27-étől hatályos fajtakódokat és a hatályos adómérték kódokat kell alkalmazni az alábbiak szerint:

  * bérfőzés vagy magánfőzés keretében előállított párlat legfeljebb 50 l/év/háztartás mennyiségig (86 tf%-os gyümölcsszeszre számolva):
0 Ft/AHL   541 fajtakód
  * bérfőzés vagy magánfőzés keretében előállított párlat 50 l/év/fő (háztartás) mennyiség felett 333 385 Ft/AHL    542 fajtakód
  * bérfőzés vagy magánfőzés keretében előállított értékesítésre szánt párlat 333 385 Ft/AHL    548 fajtakód

Az adóköteles párlat vonatkozásában az adófizetés teljesítését követő 8 napon belül a bejelentett mennyiségre a vámhatóság származási igazolványt állít ki a termelő részére.

A magánfőző/ bérfőzető az adóköteles mennyiségre, illetve a szabadforgalomba hozni kívánt adóköteles párlat zárjegyét a lakóhelye, gyümölcsöse hatósági felügyeletét ellátó vámhivatalokban igényelheti, illetve ezen hivatalokban veheti át a zárjegyek előállítási költségének megfizetésének igazolását követően.
Az átvett zárjegyeket az átvételt követő 3 napon belül a magánfőző/bérfőzető köteles az adóköteles párlat göngyölegére - a Zárjegyrendeletben meghatározott módon - előírásszerűen felhelyezni.

A jogszabály egyéb nyilvántartási, elszámolási kötelezettséget nem határoz meg.

További kérdéseit itt tegye fel!

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting