Hírek

Termékdíj

Jövedéki Adó

Adó-, Számvitel


  Környezetvédelmi termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Jövedéki Adó

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Miért éri meg valakinek termékdíj átalányt választani?

Termékdíj átalány kiskereskedőknek   és mezőgazdasági termelőknek  

A termékdíjas szabályozás 2012. január 1-től a mezőgazdasági termelők mellett azon kereskedők számára, akik évente csekély mértékben bocsátanak ki csomagolást, lehetővé teszi a termékdíj átalány választás lehetőségét.

A termékdíj átalány fizetését választhatják egyrészről azok, akik mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, továbbá a kiskereskedelmi forgalomban lehetőség nyílt egy meghatározott csomagolószer mennyiségig bárki számára eme kedvezmény választása. Korábban kizárólag a mezőgazdasági termelők tartoztak az átalányfizetők közé, de számukra 2011 végéig ez nem lehetőség volt, hanem kötelező előírás. 2012-től ez már opció: mindenki eldöntheti azt, hogy kíván-e élni a lehetőséggel, viszont a jogszabály határidőhöz köti az átalányválasztás bejelentését. Mivel az új szabályozás hatálybalépését követően minden termékdíjköteles termék után meg kell fizetni a környezetvédelmi termékdíjat, de ki-ki eldöntheti: vagy már eleve termékdíjjal emelt áron vásárolja meg azt, vagy termékdíj nélkül és átalánydíjat fizet utána. Előrelátó tervezéssel az átalány igénybe vételével takarékoskodni is lehet.

Tekintse meg, hogy milyen lehetőségekkel lehet élni és milyen előírásokat kell ehhez betartani:

Termékdíj átalány a kiskereskedelmi forgalomban

2012. január 1-től a kereskedelemben kizárólag olyan csomagószerek fognak megjelenni, amelyek után annak gyártója vagy importőre a termékdíjat már megfizette. Ez a csomagolószer árában is meg fog mutatkozni, mivel azt át fogják hárítani a vásárlókra. A környezetvédelmi termékdíj ÁFA alap növelő tétel, így annak 27%-os ÁFA-ját az eladó szintén felszámolja. Azok a kiskereskedők, akik éves viszonylatban maximum

a) 3000 kg üveg,
b) 300 kg műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska,
c) 75 kg műanyag bevásárló-reklám táska,
d) 300 kg társított vagy rétegzett ,
e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,
f) 300 kg fém,
g) 300 kg egyéb,
h) azonban a b)-g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg

csomagolást bocsátanak ki KISKERESKEDELMI forgalomban, megadott határidőig nyilatkozhatnak a termékdíj átalány választásának lehetőségéről. Az átalány összege éves szinten mindösszesen 12 000 Ft. Példán szemléltetve, hogy mit is jelent ez számukra:

Ha valaki üzletében egy év alatt 7 kg-nál több nylon szatyrot vagy 240 kg társított papírt (pl. húscsomagoló papírt) bocsájt ki, már érdemes az átalánydíj választásán elgondolkodnia, mivel a termékdíj NETTÓ összege a szatyor esetében 12 600 Ft, a húscsomagolónál pont 12 000 Ft. Mint látható, mindkét tétel a fizetendő átalány összegével nagyjából egyezik, így ezen mennyiségek felett, vagy az év során több típusú csomagolás kibocsátásával magasabb összegű termékdíj kiadástól mentesül. Aki ezt az utat választja a következő előírásokat kell figyelembe vennie:

1. A jogszabály által előírt időpontig bejelentést kell tenni az átalányfizetés választásáról.
2. a. A csomagolószer beszerzése kizárólag közvetlenül a gyártótól ( importőrtől) történhet. A belföldi vásárlás során átvállalási szerződést kell kötni a gyártóval, melyet megfelelő módon a NAV-nak be kell jelenteni.
2. b. A csomagolószert a kereskedő maga hozza be külföldről.
2. c. Olyan árut vásárol a kereskedő külföldön, ami valamibe bele van csomagolva. (Ilyen lehet a tasak, zacskó, papír vagy kartondoboz, italos üveg, flakon vagy doboz, stb.)
3. A szerződéssel vagy külföldről beszerzett csomagolószer mennyiségéről nyilvántartás vezetése.
4. A tárgyévet követő év január 20-ig bevallás benyújtása és átalány fizetése a vámhatósághoz.

Mi a teendő abban az esetben, ha valaki eléri a maximális mennyiséget? Ha 2. a, b, c pontokban feltüntetett mennyiség eléri a felső határt, akkor arról bejelentést kell tenni a NAV-nak és onnantól kezdve a termékdíj megfizetése az általános szabályok szerint fog történni (negyedévente adóbevallás benyújtása és a termékdíj megfizetése). Járható út az is, hogy a csomagolószerek beszerzése termékdíjjal növelt áron történik. A külföldi áruknál viszont nincs más megoldás, mint a benyújtott bevallással egyidejűleg megfizetni az a)-h) pontokban írt mennyiségek feletti csomagolások termékdíját.

Első olvasásra lehet, hogy sokak számára komplikáltnak tűnik, azonban velünk szerződve vállalkozásunk az adminisztrációs terheket (bejelentés, bevallás, nyilvántartás) leveszi az Ön válláról, Önre kizárólag a csomagolószer megfelelő helyről történő beszezése hárul. Amennyiben szeretné költségeit ily módon csökkenteni, keressen meg bennünket és kérje közreműködésünket a lehetőség jogszabályi előírások szerinti kihasználására.

Adja meg az Ön által beszerezni kívánt csomagolószer mennyiségét: mi tájékoztatjuk, hogy érdemesebb-e az átalány fizetését választania és mennyi megtakarítással tud kalkulálni.

Termékdíj átalány mezőgazdasági termelőknek

A mezőgazdasági termelőknek a korábbi évektől eltérően 2012-től már nem jogszabályi előírás lesz a termékdíj átalány, hanem eldönthetik: átalányt fizetnek, vagy termékdíjjal növelve vásárolják meg a termékdíjköteles anyagot vagy azt a csomagolószert, amiből majd csomagolás lesz. Aki él a lehetőséggel, annak a termékdíj átalány összege a következőképpen alakul:

Annak, akinek korábban nem volt termékdíj fizetési kötelezettsége (pl. mezőgazdasági termelői tevékenységét frissen megkezdők) annak a fizetési kötelezettsége 5000 Ft/év.

Aki korábbi években fizetett környezetvédelmi termékdíjat és az előző évi értékesítési nettó árbevétele a tíz millió forintot éri el: termékdíjátalánya 2000 Ft/év.

Aki korábbi években fizetett környezetvédelmi termékdíjat és az előző évi értékesítési nettó árbevétele a tíz millió forintot meghaladja, de az ötven millió forintot nem éri el: termékdíjátalánya 2000 Ft/év.

A mezőgazdasági termelők az átalányért cserébe BÁRMILYEN mennyiségben vásárolhatnak csomagolószert termékdíj nélkül, továbbá BÁRMILYEN mennyiségben vásárolhatnak termékdíj nélkül egyéb termékdíjköteles anyagot, legyen az akkumulátor, gumiabroncs, reklámhordozó, stb.
Ha az átalányt választó mezőgazdasági termelő pl. külföldről traktort, vagy más járművet szerez be, akkor nem kell megfizetnie a járműben található gumiabroncs, akkumulátor, kenőolaj stb. környezetvédelmi termékdíját a behozatalt követően. Ha első belföldi forgalmazótól vásárolja, akkor nyilatkozata alapján nem számítják fel a jármű árában a termékdíj NETTÓ összegét. Ezzel a lehetőséggel kizárólag az első belföldi forgalomba hozótól (gyártó, importőr) történő vásárlás során lehet élni.
Másik példán szemlétetve: a 2000 Ft/év termékdíjátalány összege mentesíti 50 kg műanyag zsák vagy bálázózsineg beszerzési árába beépített termékdíj megfizetése alól, valamint az ÁFA-n is megtakarít 540 Ft-ot. Aki mezőgazdasági termelőként az átalányfizetéssel kíván élni, a következő előírásokat kell figyelembe vennie:

1. Mezőgazdasági termelőnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelőt lehet csak tekinteni.
2. A jogszabály által előírt határidőig bejelentést kell tenni az átalányfizetés választásáról.
3. A termékdíjköteles anyag beszerzése kizárólag közvetlenül a gyártótól ( importőrtől) vagy külföldről történhet, a belföldi vásárlás során nyilatkozatot kell tenni a termékdíjátalány fizetési jogosultságról.
4. A nyilatkozattal vagy külföldről beszerzett termékdíjköteles anyag mennyiségéről nyilvántartás vezetése.
Az átalány fizetés választásához vállalkozásunk az adminisztrációs terheket (bejelentés, nyilvántartás) leveszi az Ön válláról, Önre kizárólag a termékdíjköteles termék megfelelő helyről történő beszezése hárul. Amennyiben szeretné költségeit ily módon csökkenteni, keressen meg bennünket és kérje közreműködésünket a lehetőség jogszabályi előírások szerinti kihasználására.

Adja meg az Ön által beszerezni kívánt termék adatait: mi tájékoztatjuk, hogy érdemesebb-e az átalány fizetését választania és mennyi megtakarítással tud számolni.


Copyright ©2011 BOVA Consulting