Hírek

Termékdíj

Jövedéki Adó

Adó-, Számvitel


  Környezetvédelmi termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Termékdíj átalány

Import és a termékdíj


  Jövedéki Adó

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Cégeknek, gazdálkodóknak

Hogyan tudunk segíteni? Kik lehetnek kötelezettek? Miben lehetünk még a segítségére?

A környezetvédelmi termékdíj szabályozás változása során az érintett gazdálkodók adminisztrációs terhei is nagymértékben megnövekedtek. A szabályozó jogszabályok nyelvezetének bonyolultsága alkalomadtán a könyvelőket is meghátrálásra kényszerítik, illetve a paragrafusok elvárásaival szembesülve addigi feladataik mellett esetleg nem vállalják a termékdíjhoz kötődő plusz terheket.

Az említetteken túl az erre vonatkozó jogszabályok folyamatos változása naprakész ismereteket követel. Ha egy vállalkozásnak hatósági ellenőrzést követően jut tudomására kötelezettsége, akkor fentiek mellett egy esetlegesen alkalmazott szankció még működését is ellehetetlenítheti.

Közreműködésünkkel a komplikált termékdíjas szabályozással kapcsolatosan felmerülő kérdéseire és problémáira hozzáértő válaszokat és módszereket kaphat. Segítségünkkel tevékenységének vizsgálata alapján a jogszabályi kötelezettségek világossá válnak, a bevallások elkészítéséhez megfelelő adatszolgáltatási folyamat kerül kialakításra.

Amennyiben kötelezettsége vámhatósági ellenőrzést követően jut tudomására, támogatásunkkal az előírt adminisztrációs feladatok végrehajtását el tudja végezni vagy Ön helyett elvégezzük. Fontos számunkra, hogy ügyfeleink jogkövető magatartása a hatóság előtt egyértelművé váljon.

Miként működik mindez, mi szükséges ahhoz, hogy segítségünkkel az Önre vonatkozó előírásoknak eleget tudjon tenni?

Telefonos vagy személyes egyeztetés alapján felmérésre kerül, hogy a gazdálkodónál a jogszabály előírhat-e valamilyen kötelezettséget. Amennyiben nem lehet azt kizárni, hogy Önt nem kötelezi a szabályozás, akkor vállalkozásának teljes tevékenysége alapján feltárjuk, hogy a jogszabály milyen feladatokat ír elő. Az auditálás során kimenő és bejövő számlái megtekintésre kerülnek. (Az átvilágítás során tudomásunkra jutott adatait bizalmasan kezeljük, vagy kérésére megsemmisítjük.)

Dokumentálást követően javaslatunkból megtudja, hogy melyek a legszükségesebb teendők, van-e valamilyen hiányosság aminek a pótlása szükséges.

Felkérése alapján a kötelezettségei teljesítésre kerülnek, nyilvántartási, számlázási rendszerének átalakításában vagy kiegészítésében közreműködünk.

Javaslattétel kötelezettségek csökkentésére jogszabály adta lehetőségek között.

Kik azok, akik leggyakrabban kötelezetté válnak? (a teljesség igénye nélkül)

-   termékdíjköteles terméket gyártó vagy termékdíjköteles terméket harmadik országból vagy az Európai Unióból Magyarországra behozó gazdálkodók
-   bármilyen árut csomagolt formában harmadik országból vagy az Európai Unióból Magyarországra behozó gazdálkodók
-   a Csomagolószer Katalógusban megtalálható csomagolószert gyártó vagy harmadik országból / Európai Unióból Magyarországra behozó gazdálkodók
-   adott kategóriába tartozó járművek gumiabroncsát előállító, Magyarországra behozó gazdálkodók
-   egyéb kőolajterméket (kenőolajat) Magyarországra behozó gazdálkodók
-   a belföldön előállított egyéb kőolajterméket (kenőolajat) megvásárlók
-   azon nyomdák, akik reklámhordozó papírt állítanak elő (pl. plakátok, katalógusok, szórólapok, reklámújságok, prospektusok)
-   elektromos, elektronikai berendezést előállítók és belföldre behozó gazdálkodók
-   szerződéssel termékdíj fizetési kötelezettséget átvállalók
-   nyilatkozat alapján termékdíj felszámítása nélkül termékdíjköteles terméket vagy egyéb csomagolószert vásárlók

Fentieken kívül miben állunk még rendelkezésükre:

- a hatóság által ellenőrzés alá vont kötelezettek részére szaktanácsadással
- bírsággal sújtott kötelezetteknél fellebbezések, méltányossági kérvények megfogalmazásában
- állásfoglalások elkészítésében történő közreműködéssel

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting Kft.