Hírek

Jövedéki Adó

Termékdíj

Adó-, Számvitel


  Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015

Jövedéki változások 2014. (pdf)

Jövedéki változások 2013

Jövedéki változások 2012

EMCS

EMCS 2011

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Jövedéki Termék Lapok

Jövedéki kérdések és válaszok

Ásványolaj Lap

Alkoholtermék Lap

Szőlőbor Lap


  Termékdíj

Cégeknek/gazdálkodóknak

Könyvelőknek

Import és a termékdíj


  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. honlapján.

  Tudnivalók a jövedéki termékek webshop-on keresztül, on-line értékesítési lehetőségeiről

Számos gazdálkodást foglalkoztat a webshop értékesítés külföldi lehetősége, amely azonban kiskereskdelmi tevékenységet érintő hazai jogszabályokon jelentősen túlmutat.
A kereskedelmi tevékenység lényege, hogy az on-line rendelt termék eljusson a vevőhöz, aki külföldről adja fel a rendelését és teljesíti a fizetést.
Hogyan lehet eljuttatni a jövedéki terméket a vevőhöz a magyar és a külföldi jogszabályok és adóztatási előírások sérelme nélkül?
Erre vonatkozóan próbálunk iránymutatást adni a következők alapján:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 30. § ekként rendelkezik:

Csomagküldő kereskedelmet folytat az a személy, aki jövedéki terméket a székhelye szerinti tagállamból (beleértve a belföldet is) más tagállamba, magánszemélynek vagy független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek értékesít, és az e célból végzett szállítást - közvetlenül vagy megbízottja útján közvetve - maga végzi, s e tevékenységét a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága (belföldön a csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vételét végző szerv) nyilvántartásba vette (a továbbiakban: csomagküldő kereskedő).

Milyen alapengedély szükséges a tevékenységhez?

Webshop, on-line kereskedelmi formában rendelt jövedéki termékek címzett részére történő értékesítése a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó hazai szabályok betartása mellett végezhető, amelyhez a 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet alapján teljesített önkormányzati nyilvántartásba-vételi eljárásban kiadott igazolással (kiskereskdelmi tevékenységként) végezhető

Ebből adódóan első körben a helyi önkormányzathoz kell fordulni.

FONTOS!

- Ez a nyilvántartásba vételi eljárásról kiadott önkormányzati igazolás önmagában csak belföldi kereskedelemre jogosítja a gazdálkodást!
- A külföldi célállomással történő értékesítésekhez a NAV nyilvántartásba vételi eljárása is szükséges!
- A tevékenység csak az Európai Unió területére történő kiszállításokra (értékesítésre) vonatkoztatható.
- Az Európai Unión kívüli területekre (harmadik ország) csomagküldő kereskedő nem szállíthat! Ehhez exportra jogosító jövedéki engedélyre van szükség, amelyet a NAV vámszerve ad ki a megfelelő feltételek fennállása esetén.

Hogyan jut el a termék a fogyasztóhoz?

- A jövedéki termék nem küldhető - a tagállami hatóság tudomása nélkül - közvetlen a megrendelő személy részére, mert akkor az adóztatási előírások a fogadó tagállamban nem teljesülnének
- A megrendelést az adott tagállamban érvényes adószámmal és tevékenységi enengedéllyel rendelkező adóügyi képviselő részére kell küldeni, aki az adott tagállamban hatályos adóztatási előírásokat és adófizetési kötelezettséget teljesíti a vevő helyett.

Az adókötelezettség keletkezése:

abban a tagállamban, ahová küldik, elfogyasztásra kerül

Kettős adóztatás keletkezik-e?

Nem, mert a kiszállítást (átvételt) követően - a fogadó tegállam illetékes hatósága által kiállított igazolás, amely tanúsitja a tagállamban teljesített adókötelezettséget - a csomagküldő kereskedő a Magyarországon megfizetett jövedéki adó visszaigénylésére jogosult.

Csomagküldő kereskedelem feltételrendszere:

- Első lépésként a gazdálkodásnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét kell benyújtania a vámhatósághoz.
- Megfelelő összegű garancia (egy naptári hónapra kalkulált jövedéki adóösszeg) nyújtása a jövedéki termékek más tagállamban fizetendő adójára
- Nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesítése
- Adóügyi képviselő megjelölése (a más tagállamban adókötelezettséget teljesítő személy)

Az adó visszaigénylése

A csomagküldő kereskedő a belföldön megfizetett és általa más tagállamba értékesített jövedéki termék jövedéki adóját a vámhatóságtól visszaigényelheti ha:

- a beszerzett jövedéki termék számláján a Magyarországon megfizetett jövedéki adó külön feltüntetésre került

- ha a jövedéki termék más tagállamban történő megfizetését a hatóság igazolta

Hogyan lehet a visszaigénylést benyújtani?

- A bevallás elektronikus benyújtásához szükséges előzetes regisztrációt a NAV honlapjáról letölthető VPOP_R01 számú nyomtatvány az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram alkalmazásával és a székhely szerint illetékes NAV Igazgatóságához papíralapon történő benyújtásával kell elvégezni.

A VPOP_R01 nyomtatványon jelölni kell a regisztrációval teljesíteni kívánt bevallások, bejelentések jeleit.

- A visszaigénylésre jogosító adóbevallást a NAV honlapjáról letölthető BEV_J02 számú elektronikus nyomtatványon kell benyújtani (ÁNYK) keretprogram alkalmazásával az Ügyfélkapun keresztül.

- A bevallás (visszaigénylés) csak elektronikusan az csak előzetesen regisztrált ügyfelek részéről teljesíthető.

További kérdéseit itt tegye fel!

« vissza az előző oldalra


Copyright ©2011 BOVA Consulting Kft.